Service menu right

Technische ondersteuningsprojecten

Een technisch ondersteuningsproject is bedoeld om een integraal project voor te bereiden door rijksoverheden, eventueel in overleg met andere initiatiefnemers.

Budget

De maximale subsidie is € 100.000 per project.

Voorwaarden

Een jaar na het project moet u een integraal project indienen.

Maximaal cofinancieringspercentage

LIFE subsidieert maximaal 60% van het totale projectbudget.

Advies aanvragen

Wij adviseren u dringend om niet zelfstandig een aanvraag in te dienen voor een integraal project. Neem voor u begint aan het schrijven van uw voorstel altijd eerst contact op met RVO.nl. Nederland mag namelijk maar 3 integrale projecten indienen.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepalen welke integrale projecten in aanmerking komen voor indiening. Het zou zonde zijn van uw tijd en energie als u al begonnen bent met schrijven, terwijl uw project geen kans maakt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *