LIFE: Financieringsvormen en projecten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

LIFE: Financieringsvormen en projecten

31-12-2020

Bij LIFE kiest u niet alleen voor het meest geschikte subprogramma. U kiest ook de financieringsvorm die het beste bij uw project(en) past. Niet elke financieringsvorm is geschikt voor u. Sommige zijn bijvoorbeeld bedoeld voor individuele projecten, andere voor strategische beleidsimplementatie.

De capaciteitsopbouwprojecten uit LIFE zijn niet bedoeld voor Nederland. Ze zijn voor nieuwe lidstaten, lidstaten met een lager dan gemiddeld bruto nationaal product of lidstaten die achterblijven met het indienen van LIFE-projecten.

Traditionele projecten

Bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen richten zich met een traditioneel project op één specifiek natuur-, milieu- of klimaatprobleem. Het probleem is meetbaar en uw project biedt een oplossing. U sluit hiermee aan op het EU-beleid. Raadpleeg voor de topics in het EU-beleid de Guidelines. Lees meer.

Integrale projecten

Bij integrale of geïntegreerde projecten werken partijen zoals rijksoverheden (indieners), samen met andere overheden, ngo’s, bedrijven en kennisinstellingen. Ze ontwikkelen een integraal en strategische plan voor de aanpak van de milieu- of klimaatproblemen. Het kan gaan om Europese wetgeving over natuur, water, afval, lucht en klimaat. Integrale projecten zijn van (multi)regionale of (inter)nationale schaal. De focus ligt op coördinatie en zorgen voor commitment. Lees meer.

Ondersteuning voor NGO's

Eens in de 2 jaar kunnen ngo’s zich aanmelden om in aanmerking te komen voor subsidie voor de kosten die ze maken voor huisvesting, bureaukosten oftewel operationele en administratieve kosten. Het gaat dus niet over projectsubsidies. Lees meer

Voorbereidende projecten

Met voorbereidende projecten wil de EU specifieke onderdelen van het natuur-, milieu- en klimaatbeleid ontwikkelen en implementeren. De subsidie is voor partijen die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van milieu- en klimaatbeleid. Lees meer.

Technische ondersteuningsprojecten

Een technisch ondersteuningsproject is bedoeld om een integraal project voor te bereiden door rijksoverheden, eventueel in overleg met andere initiatiefnemers. Lees meer.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.