LIFE: Aandachtspunten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

LIFE: Aandachtspunten

31-12-2020

Check deze aandachtspunten voor u de aanvraag gaat doen. Zo maakt u meer kans om een goede aanvraag in te dienen.

Tips

 • Beschrijf de grote lijn en de hoofdacties. U hoeft niet alle acties te noemen of alle details.
 • Nummer de acties en verwijs daarnaar in de rest van de tekst. Geef een indicatie van de tijd die de acties kosten. Dit is het makkelijkst in een timeline met maanden, M1 t/m M36 bijvoorbeeld. En geef een indicatie van het budget, 6K voor actie x.
 • Wordt concreet over uw partners: noem ze bij naam en/of beschrijf waar ze een rol spelen, welke acties zij uitvoeren. Dat maakt de beoordeling makkelijker.
 • Zorg ervoor dat de impact en resultaten van uw project zo goed mogelijk zijn gekwantificeerd (meetbaar), bij voorkeur duidelijk weergegeven in een tabel.
 • Zorg dat uw budget goed is ingeschat: u kunt in de full proposal fase slechts 10% afwijken.
 • Een LIFE-project moet voldoende groot zijn, de projectkosten liggen vaak boven de € 1.000.000.
 • De meerwaarde voor Europa is helder beschreven (bijvoorbeeld schaalbaar, kennis uitwisseling).
 • Het innovatie aspect is duidelijk beschreven (bijvoorbeeld toepassen van bestaande technologieën in een nieuw veld). Beschrijf waarom het project onderscheidend is ten opzichte van andere LIFE-projecten. Kijk daarvoor in de database. Bij het onderdeel natuur hoeft de aanpak niet innovatief te zijn.
 • Het project komt tot stand op basis van kennis uit Horizon 2020-projecten of andere Europese Fondsen. Leg bij vervolgprojecten duidelijk uit waarom het vervolg logisch is en wat het verschil is met het 1e project.
 • Kosten die u maakt voor het tekenen van een grant agreement zijn niet subsidiabel. U krijgt circa ¾ jaar na het indienen van een proposal de uitslag.

Natuur & biodiversiteit

 • Trek tenminste 25% van het budget uit voor concrete acties.
 • Uw activiteiten houden verband met de informatie in de Standard Data Forms en Article 12/17 reporting.
 • Uw voorstel voor biodiversiteit voldoet aan criteria voor demonstratie- of innovatieve projecten. Let op: best practices rond biodiversiteit worden al gauw afgewezen door de EU.
 • Beschrijf de acties voldoende.
 • Vul alle formulieren volledig in. Noteer verplichte handtekeningen en data en sluit financiële paragrafen bij.
 • U en uw partners zijn gevestigd in de EU.

Milieu- en hulpbronnengebruik

Hoe moet het:

 • Uw aanvraag sluit aan op de geprioriteerde acties zoals vermeld in de Guidelines for Applicants.
 • Uw voorstel voor biodiversiteit voldoet aan criteria voor demonstratie- of innovatieve projecten.
 • Leg een duidelijke link tussen het milieuprobleem en uw doelstellingen, acties en verwachte resultaat.
 • Zorg dat activiteiten voor de demonstratie van uw innovatie ruim voor het eind van uw project plaatsvinden. Daardoor is er voldoende tijd om ze te evalueren.
 • Zorg dat het mogelijk is om de resultaten van uw project of de impact ervan op het milieu te kwantificeren.
 • Maak de verwachte resultaten concreet genoeg om te beoordelen of ze duurzaam zijn.
 • Zorg dat de bijdrage om het milieuprobleem op te lossen ruim genoeg is.
 • Uw project helpt om het Europese beleid verder te ontwikkelen of te implementeren.
 • Beschrijf de acties in voldoende mate.
 • Beschrijf en rechtvaardig de projectkosten goed waardoor de opbrengst van uw project niet ter discussie staat.
 • Zorg voor een behoorlijke managementstructuur.
 • Houd voldoende rekening in uw planning om bijvoorbeeld vergunningen en autorisaties te verkrijgen of in te spelen op onvoorziene omstandigheden.
 • Schenk voldoende aandacht aan een strategie om de resultaten verder te verspreiden.

Milieu – Informatie en bestuur

 • Laat met uw project voldoende bewustzijn zien van het echte milieuprobleem en geef daarvan een goede beschrijving.
 • Geef een goede beschrijving van de achtergrondinformatie, de huidige situatie, de problemen en eerdere maatregelen. Beschrijf ook goed hoe u met uw voorgenomen acties inspeelt op deze context. Maak de acties kwantificeerbaar waardoor het mogelijk is om daarop een beleidsbesluit te nemen.
 • Uw doelen en resultaten zijn kwantificeerbaar. Daardoor kunnen de resultaten en impact van uw project goed worden beoordeeld.
 • Uw voorstel heeft een goede taakbeschrijving, details en verplichte of cruciale informatie.
 • Beschrijf uw projectbudget goed. Het komt niet te duur over en het bevat details en alle kosten.
 • De projectmanagementstructuur zit goed in elkaar. Vooral bij grote partnerships is dat een must.
 • Voorzie uw voorstel van een plan om risico’s en calamiteiten te beheersen.
 • Uw partners hebben voldoende expertise op het gebied van milieu, communicatie of beide.
 • Beschrijf in uw voorstel een duidelijke strategie. Hoe speelt u in op lopende lokale, regionale, nationale of Europese initiatieven? Hoe sluit u aan op eerdere of toekomstige activiteiten?
 • Geef voldoende details. Als u bijvoorbeeld workshops aanbiedt, hoeveel zijn dat er? Voor wie doet u dit, waarom geeft u ze en wat is de inhoud?
 • Zorg dat uw project voldoende bijdraagt aan het bewuste milieuprobleem.

Beschrijf de risico's

 • Uw calamiteitenplan beschrijft alle mogelijke issues.
 • Benoem de mogelijkheid dat het project in zijn geheel faalt.
 • Neem voldoende tijd om eventuele problemen te minimaliseren.
 • Neem voldoende tijd om het project op te starten en om de slotrapportages te schrijven (een voorwaarde om de laatste subsidiebetalingen te ontvangen).

Bereid uw aanvraag voor

 • Lees grondig de Guidelines en andere documenten door. U bent daardoor goed op de hoogte van de beoordelingscriteria van de EU.
 • Kwantificeer de resultaten voldoende. Daardoor weet de EU wat ze terugkrijgen voor hun investering. Ze zien bovendien graag ambitieuze doelstellingen, het liefst meteen aan het begin van uw aanvraag.
 • Weet wat de uitgangssituatie is van het natuur-, milieu- en klimaatprobleem dat u wilt oplossen. Daardoor is ook duidelijk in hoeverre uw project helpt.
 • Leg goed uit waarom uw project relevant is voor EU-beleid en hoe het bijdraagt aan Europese beleidsdoelstellingen. Het is daarmee ook helder waarom de EU voor uw project zou moeten kiezen.
 • Maak uw projectbeschrijving niet te algemeen. Voldoende details voorkomen dat de EU met vragen blijft zitten en uw project niet goed kan evalueren.
 • Zorg voor een gedetailleerde onderbouwing waarom uw project zo innovatief is.
 • Noem eventuele cofinanciering van uw project. Als beoordelaars daar in latere instantie achterkomen, kan dat voor een teleurstelling zorgen.
 • Wees voorbereid op verzoeken om extra informatie tijdens het aanvraagproces. Soms moet u die binnen 24 uur geven.

Wat staat er in uw aanvraag

 • Leg een duidelijke link tussen het milieuprobleem en uw doelstellingen, tussen acties en beoogde resultaten.
 • Geef een gedetailleerde beschrijving van de context van uw project, de milieuproblemen (lokaal en Europees) en relevant Europees beleid. Kwantificeer ook uw beweringen en issues.
 • Ga in op onzekerheden of mogelijke problemen in uw actieplan. Benoem ook de bijbehorende tegenmaatregelen.
 • Geef zekerheid over procedures rond vergunningen en licenties.
 • Werk acties voldoende uit zodat de efficiëntie ervan goed te beoordelen is. Het waarom, het hoe en het (door) wie heeft u beschreven.
 • Benoem zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren bij de acties. Zorg dat de indicatoren overeenkomen met de informatie die u noteert in de aanvraagformulieren.
 • Uw acties zijn omvangrijk genoeg voor het gewenste resultaat.
 • Zorg voor genoeg capaciteit om voortgang te boeken.
 • Anticipeer op de resultaten. U beschrijft ze in detail, kwantificeert ze en zorgt voor tegenmaatregelen.
 • Zorg ervoor dat u resultaat boekt terwijl het project nog loopt.
 • Denk erover na om andere fondsen te inventariseren die voor een duurzaam resultaat kunnen zorgen nadat uw project is afgerond.

Stakeholders en doelgroep

 • Ken uw stakeholders en betrek ze in een vroeg stadium. U kunt bewijzen overleggen dat ze uw plannen ondersteunen.
 • Geef een gedetailleerde beschrijving van uw stakeholders: wie zijn ze, hoeveel zijn er, hoe dragen ze bij? U laat zien hoe ze betrokken zijn bij uw project.
 • Zorg voor een organogram met een weergave van uw (complexe) projectorganisatie.
 • Leg uit hoe bewust uw doelgroep is van het probleem dat u adresseert.
 • Leg een link met andere Europese netwerken. Zo is duidelijk in hoeverre uw project repliceerbaar en overdraagbaar is.

Management

 • Zorg voor een hiërarchie op operationeel niveau. Maak ook duidelijk wie wie aanstuurt, wat de relatie is tussen de betrokkenen en wat de verantwoordelijkheden zijn.
 • Maak duidelijk of de projectpartners voldoende expertise hebben om voor het gewenste resultaat te zorgen.

Aanvraagproces

 1. Dien uw aanvraag in via eProposal.
 2. Vul alle formulieren in.
 3. Voorzie formulier A2, A4, A5, A7 en (zo nodig) A8 van uw handtekening, een stempel en een datum.
 4. Voeg gedetailleerde kaarten toe die extra inzicht geven in uw projectbeschrijving. Deze kaarten hebben het gewenste formaat (A3 of A4) en bevatten (leesbare) informatie, zoals bijvoorbeeld een titel en plaats- en riviernamen.
 5. Vul 'niet van toepassing' in op formulieren die u verder niet wilt of kunt invullen.
 6. Neem voldoende tijd om de formulieren in te vullen.

LIFE in de praktijk

Doe inspiratie op van goede LIFE projectideeën! Bekijk de uitgebreide database met LIFE-projecten uit alle deelnemende landen. U selecteert op verschillende manieren interessante projecten, zoals op programmaonderdeel, thema of land. Misschien komt u zo tot nieuwe inzichten.

Stuur uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? Kent u de voorwaarden per type project en die van het deelprogramma van uw keuze? En denkt u kans te maken op een succesvolle aanvraag? Vraag hierover eerst advies aan via het projectideeformulier. U kunt het hele jaar door met ons van gedachten wisselen over uw idee. Dat kan per e-mail.

Projectidee per e-mail

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.