Service menu right

Subprogramma Milieu

Naast een subprogramma rond klimaat richt het LIFE-programma zich op milieu. Heeft u projectideeën rond bijvoorbeeld circulaire economie, hulpbronnengebruik, biodiversiteit of communicatie rond milieubeleid? Als bedrijf werkt u aan een interessante businesscase waar vertrouwelijk mee omgegaan zal worden. Als overheid heeft u kans om milieuplannen gefinancierd te krijgen.

Wijzigingen LIFE call 2020

De Europese Commissie neemt een aantal maatregelen om de LIFE aanvraagprocedure te vereenvoudigen - met ruimere subsidiemogelijkheden. Dit doet de commissie in verband met de COVID-19 situatie. We zetten voor u op een rij welke wijzigingen er zijn.

Voor het subprogramma Milieu kunt u projectideeën indienen voor 3 onderdelen:

  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: u heeft een projectidee om een innovatie te ontwikkelen, testen of te demonstreren. Daarbij richt u zich bijvoorbeeld op een groene en circulaire economie. Maar het kan ook gaan om water, zee, lucht en emissies, milieu en gezondheid.
  • natuur en biodiversiteit: u wilt Natura 2000-gebieden of andere natuur in Europa beschermen en verbeteren. Ook hiervoor ontwikkelt, test of demonstreert u oplossingen voor een versteviging van beleid en wetgeving.
  • informatie en bestuur: u richt zich op bewustwording van het milieu. U ondersteunt de communicatie, verspreiding van informatie, stimuleert handhaving, naleving en beter bestuur. Daarnaast zoekt u samenwerking en betrokkenheid van andere belanghebbenden.

Voorwaarden

Voor het subprogramma Milieu schrijft u eerst een projectvoorstel. En op uitnodiging schrijft u daarna een full proposal. Op welke punten kwamen voorgangers die ondersteuning vroegen van het LIFE-programma tekort? Voorkom dat u in bekende valkuilen trapt en leer van de belangrijkste evaluatie- en aandachtspunten. Lees de aandachtspunten.

Aanvragen

Indienen doet u door voor de deadline een aanvraagformulier via e-proposal in te sturen.

Advies aanvragen

Bent u geïnteresseerd in LIFE? En denkt u kans te maken op een succesvolle inschrijving? Vraag hierover eerst advies aan bij RVO. We denken graag met u mee.

Informatiepakket call april 2020

EASME heeft voor ieder-sub programma een informatiepakket samengesteld voor aanvragers.

LIFE in de praktijk

Voor steun vanuit LIFE moet uw projectidee uniek zijn. Wilt u controleren of u wel onderscheidend genoeg bent? Of wilt u inspiratie opdoen voor goede projectideeën? Bekijk de uitgebreide database met LIFE-projecten uit alle deelnemende landen. U selecteert op verschillende manieren interessante projecten, zoals op programmaonderdeel, thema of land. Misschien komt u zo tot nieuwe inzichten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *