Service menu right

LNG-brandstofregeling voor wegvervoerders

Verkoopt u voor eigen rekening en risico Liquefied Natural Gas (LNG) bij een LNG-vulpunt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de LNG-Brandstofregeling voor wegvervoerders. Met deze regeling krijgt u subsidie voor elke kilo LNG die u als exploitant verkoopt aan een wegvervoerder.

Maakt u gebruik van deze regeling, dan bent u verplicht om het hele subsidiebedrag af te trekken van de prijs die u vraagt voor LNG. Daardoor profiteren de wegvervoerders van deze subsidie. Met wegvervoerders bedoelen we ondernemingen die vrachtauto’s gebruiken die volledig of deels op LNG rijden.

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 2 tot en met 31 januari 2020.

Budget

Het subsidiebudget voor 2020 is € 3.000.000.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • Alleen exploitanten van LNG-vulpunten kunnen subsidie aanvragen. Onder een exploitant verstaan we een ondernemer die voor eigen rekening en risico LNG inkoopt en verkoopt bij een LNG-vulpunt.
  • Voor de periode waarvoor u de subsidie aanvraagt, heeft u niet eerder subsidie ontvangen voor de aanschaf van LNG (op grond van deze of een andere regeling).
  • Als u subsidie ontvangt, mag u de prijs van de LNG (exclusief de subsidie) niet verhogen. Ook moet u aan de wegvervoerders laten weten dat de prijs van uw LNG lager is doordat u subsidie heeft ontvangen.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 2 januari 2020, 9:00 uur tot en met 31 januari 2020. Dit doet u op mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning, niveau 1+ nodig.

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Welke dat zijn, leest u op mijn.rvo.nl. Heeft u meerdere LNG-vulpunten? Dan kunt u daar in één keer subsidie voor aanvragen.

LNG-brandstofregeling aanvragen

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Bij een positief oordeel ontvangt u de beslissing uiterlijk 13 weken na 31 januari 2020. Vervolgens ontvangt u een voorschot op het subsidiebedrag van maximaal 60%. Wij maken dit bedrag binnen 2 weken na de beslissing naar u over.

Vaststelling aanvragen

U ontvangt de rest van uw subsidie nadat wij uw vaststelling hebben ontvangen. U kunt de vaststelling aanvragen vanaf 1 januari 2021 tot en met 28 februari 2021. Dit doet u met het vaststellingsformulier op mijn.rvo.nl.

Vaststelling aanvragen

Wijzigingen doorgeven

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens, zoals uw bankrekening of uw e-mailadres? Geef die dan zo snel mogelijk aan ons door. Neem daarvoor contact met ons op.

Wet- en regelgeving

Achtergrond

LNG biedt milieuvoordelen in vergelijking met diesel. Daarom draagt de overheid met deze regeling bij aan het verminderen van broeikasgassen en het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland.