LNG-brandstofregeling voor wegvervoerders | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

LNG-brandstofregeling voor wegvervoerders

26-01-2021

Verkoopt u voor eigen rekening en risico Liquefied Natural Gas (LNG) bij een LNG-vulpunt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de LNG-Brandstofregeling voor wegvervoerders. Met deze regeling krijgt u subsidie voor elke kilo LNG die u als exploitant verkoopt aan een wegvervoerder.

Maakt u gebruik van deze regeling? Dan bent u verplicht om het hele subsidiebedrag af te trekken van de prijs die u vraagt voor LNG. Daardoor profiteren de wegvervoerders van deze subsidie. Met wegvervoerders bedoelen we ondernemingen die vrachtauto’s gebruiken die volledig of deels op LNG rijden.

Budget

Het subsidiebudget voor 2021 is € 4.600.000.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • Alleen exploitanten van LNG-vulpunten kunnen subsidie aanvragen. Onder een exploitant verstaan we een ondernemer die voor eigen rekening en risico LNG inkoopt en verkoopt bij een LNG-vulpunt.
  • Voor de periode waarvoor u de subsidie aanvraagt, heeft u niet eerder subsidie ontvangen voor de aanschaf van LNG (op grond van deze of een andere regeling).
  • Als u subsidie ontvangt, mag u de prijs van de LNG (exclusief de subsidie) niet verhogen. Ook moet u aan de wegvervoerders laten weten dat de prijs van uw LNG lager is doordat u subsidie heeft ontvangen.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 januari 2021 tot en met 31 januari 2021 17:00 uur via mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning 1. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Bij een positief oordeel ontvangt u de beslissing uiterlijk 13 weken na 31 januari 2021. Vervolgens ontvangt u een voorschot op het subsidiebedrag van maximaal 60%. Wij maken dit bedrag binnen 2 weken na de beslissing naar u over.

U vraagt vervolgens tussen 2 januari 2022 9:00 uur tot en met 28 februari 2022 17:00 uur vaststelling aan over 2021. U ontvangt de rest van uw subsidie nadat wij uw vaststelling hebben ontvangen.

Vaststelling aanvragen over 2020

U kunt de vaststelling over 2020 aanvragen vanaf 2 januari 2021 tot en met 28 februari 2021 17:00 uur.

Het formulier om vaststelling aan te vragen vindt u op mijn.rvo.nl. U verstuurt dit met digitale post. Dit gaat ook via mijn.rvo.nl en daar staat ook een handleiding.

Om digitaal post te versturen heeft u eHerkenning 2+ of hoger nodig met de machtiging ‘RVO diensten op niveau 2’. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.

Wijzigingen doorgeven

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens, zoals uw bankrekening of uw e-mailadres? Geef die dan zo snel mogelijk aan ons door. Neem daarvoor contact met ons op.

Achtergrond

LNG biedt milieuvoordelen in vergelijking tot diesel. Daarom draagt de overheid met deze regeling bij aan het verminderen van broeikasgassen en het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.