Service menu right

Fonds Life Sciences & Health for Development (LS&H4D)

Gesloten

Het Fonds Life Sciences and Health for Development (LS&H4D) stimuleert publiek-private samenwerking in de life sciences-sector. Het doel van LS&H4D is het structureel bestrijden van armoede door de gezondheid van armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Voorwaarden

Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven, ngo’s en/of kennisinstellingen komen voor deze subsidie in aanmerking.
Deze initiatieven moeten bijdragen aan de volgende concretere doelstellingen:

 • Een groeiend aantal mensen heeft toegang tot anti-retrovirale medicijnen, voorbehoedsmiddelen en andere producten voor een goede seksuele en reproductieve gezondheid.
 • Overheidsklinieken en privéklinieken leveren betere seksuele en reproductieve zorg, waar steeds meer mensen gebruik van maken.
 • Armoedegerelateerde ziekten worden bestreden, zoals beschreven in millenniumdoel nummer 6.

Projecten moeten innovatieve gezondheidstechnologieën opleveren voor de volgende categorieën:

 • geneesmiddelen;
 • biomedische producten zoals vaccins;
 • medische apparaten;
 • ondersteunende technologieën en diensten om effectieve diagnostiek, therapie of preventie mogelijk te maken.

Voor wie?

Deelnemers vormen een contractueel samenwerkingsverband dat geen rechtspersoon is.

Het samenwerkingsverband bestaat uit:

 • minimaal 1 onderneming met winstoogmerk;
 • 1 deelnemer zonder winstoogmerk, zijnde een maatschappelijke organisatie;
 • 1 partij afkomstig uit de kring van de overheid: een ministerie, een zelfstandig bestuursorgaan, provincie of gemeente. Wanneer het gaat om een niet-Nederlandse publieke deelnemer kan deze partij ook een onderdeel zijn van de algemene overheidsorganisatie in het betrokken land. Ook kennisinstellingen kunnen deelnemer zijn van een samenwerkingsverband;
 • tenminste 1 deelnemer is statutair in Nederland gevestigd en tenminste 1 deelnemer is statutair gevestigd in een ontwikkelingsland;
 • de deelnemers zijn niet onderling verbonden door een meerderheidsbelang en hebben geen overwegende zeggenschap in elkaars organisatie.

Deelnemers vanuit de overheid kunnen geen subsidie ontvangen. De kosten gemaakt door deze deelnemers zijn daarom geen onderdeel van de begroting van het project.

Deelname van een maatschappelijke organisatie in het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de doelgroep betrokken is bij het initiatief.

Het penvoerderschap staat open voor alle deelnemers van het samenwerkingsverband, behalve voor overheidspartijen.

Overzicht LS&H4D-projecten

U vindt alle LS&H4D-projecten op de website Aiddata.rvo.nl. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het Fonds Life Sciences and Health for Development (LS&H4D) uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kijk voor meer informatie over onder andere de omvang van de subsidie en de businesscase op de Engelstalige pagina van het Fonds Life Sciences and Health for Development.