Service menu right

Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI)

Gesloten

De subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) 2019 is er voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. U kon in 2019 deze subsidie aanvragen van 1 april tot en met 12 april 2019, om 17.00 uur.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Tuinbouw is belangrijk voor de Nederlandse economie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stimuleert innovatie in de glastuinbouw, om zo ook de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit doen zij bijvoorbeeld door de sector energiezuinig en energie leverend te maken. De overheid en het bedrijfsleven hebben hiervoor het programma Kas als Energiebron opgezet.

Budget

Het beschikbare budget is € 5 miljoen. Het subsidiebedrag per deelnemer in het samenwerkingsverband is minimaal € 125.000. U kunt maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag krijgen. Mkb-ondernemers krijgen maximaal 40% subsidie. Grote bedrijven krijgen in sommige gevallen voor een duurzaam energieproject 40% subsidie, anders 30%.

EHG

Is er budget over van de MEI-subsidie? Dan kan dat bedrag worden overgeheveld naar de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw, ook wel de Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) genoemd. De EHG kunt u aanvragen van 1 april tot en met 26 april 2019, om 17.00 uur.

Waarvoor subsidie?

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor:

 • de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 • de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent;
 • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

U krijgt maximaal 30% of 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per deelnemer in het samenwerkingsverband is minimaal € 125.000. U kunt maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag krijgen.

Als Mkb-onderneming of grote onderneming krijgt u 40% vergoed als:

 • u investeert in hernieuwbare energie én;
 • de investering als afzonderlijke investering kan worden vastgesteld óf de bijkomende investeringskosten ten opzichte van een gangbare situatie kunnen worden berekend.

Anders is het subsidiepercentage 30%.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie produceert u met installaties die uitsluitend hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen gebruiken. Denk aan:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • aerothermische energie
 • geothermische energie
 • hydrothermische energie
 • energie uit:
  • oceanen
  • waterkracht
  • biomassa
  • stortgas
  • rioolwaterzuiveringsgas
  • biogas

Afzonderlijke investering

De kosten van de investeringen kunt u binnen de totale investeringskosten vaststellen als een afzonderlijke investering. Het gaat bijvoorbeeld om uitbreiding van een al bestaande faciliteit, die makkelijk te onderscheiden is.

Bijkomende investeringskosten

Bijkomende investeringskosten zijn de extra kosten die u maakt ten opzichte van een minder milieuvriendelijke energieproductie. Die berekent u als volgt: de investeringskosten in de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen min de kosten van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die u zonder de subsidie zou doen.

Voorwaarden

Voor deze subsidie moet u aan voorwaarden voldoen.

Aanvragen

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

U kon de subsidie Marktintroductie energie-innovatie 2019 aanvragen van 1 april tot en met 12 april 2019, om 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving van de subsidie Marktintroductie energie-innovaties? Bekijk dan de Regeling van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Staatscourant van 11 december 2018.

Voor deze subsidie gelden ook algemene subsidiespelregels. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Alle openstellingen van deze subsidie

Heeft u in een ander jaar subsidie aangevraagd? Op onderstaande informatiepagina’s vindt u alle informatie over die aanvraagjaren.

Goedgekeurde projecten

Samenvattingen van de goedgekeurde projecten van alle openstellingen leest u op onze informatiepagina Goedgekeurde MEI-projecten.