Service menu right

Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI)

Gesloten
09-10-2020

Wilt u als glastuinder ook investeren in een duurzaam energiesysteem voor in uw kas? Vraag dan alleen of samen met andere glastuinders de subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) 2020 aan. Investeer in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Tuinbouw is belangrijk voor de Nederlandse economie. Daarom stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit innovatie in de glastuinbouw. Zo wil zij ook de uitstoot van CO2 verminderen. Bijvoorbeeld door de sector energiezuinig en energie leverend te maken. De overheid en het bedrijfsleven hebben hiervoor het programma Kas als Energiebron opgezet.

Budget

Het budget is € 6 miljoen.

Hoeveel subsidie u krijgt

U krijgt maximaal 30% of 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Om subsidie te krijgen moet elke deelnemer in het samenwerkingsverband minimaal € 125.000 subsidie krijgen. U krijgt maximaal € 1,5 miljoen voor iedere aanvraag.

Als mkb of groot bedrijf krijgt u 40% vergoed als u:

 • investeert in hernieuwbare energie én;
 • de investering als aparte investering kunt vaststellen. Óf als u de extra investeringskosten kunt berekenen ten opzichte van een normale situatie.

Anders krijgt u 30% subsidie.

Budget naar EHG

Is er budget over van de MEI? Dan kunnen we dat bedrag overhevelen naar de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw (EHG). U kunt de EHG nu aanvragen. Uw aanvraag moet op 30 juni 2020 voor 17:00 uur bij ons binnen zijn.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor de kosten (zonder btw) die u heeft gemaakt voor:

 • de bouw, koop, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 • de (huur)koop van nieuwe machines en apparaten. U bent hiervan de eerste gebruiker;
 • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten, vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

Wilt u als mkb of groot bedrijf 40% van de kosten vergoed krijgen? Investeer dan in hernieuwbare energie en zorg ervoor dat u de investering als aparte investering kunt vaststellen.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie produceert u met installaties die alleen hernieuwbare en niet-fossiele energiebronnen gebruiken. Denk aan:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • aerothermische energie
 • geothermische energie
 • hydrothermische energie
 • energie uit:
  • oceanen
  • waterkracht
  • biomassa
  • stortgas
  • rioolwaterzuiveringsgas
  • biogas

Aparte investering

U moet de kosten van de investeringen binnen de totale investeringskosten kunnen bepalen als een aparte investering. U breidt bijvoorbeeld een al bestaande voorziening uit, die makkelijk te herkennen is.

Extra investeringskosten

Extra investeringskosten zijn de extra kosten die u maakt bij een minder milieuvriendelijke energieproductie. Die berekent u zo:

De investeringskosten in de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen - de kosten van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die u zonder de subsidie zou doen

Voorwaarden

Voor deze subsidie moet u aan voorwaarden voldoen.

Aanvragen

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. U kon aanvragen van 1 april 2020 tot en met 30 april 2020, voor 17:00 uur.

Vaststelling aanvragen

Is uw project klaar? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. U leest op mijn.rvo.nl hoe u dit doet.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de wetten en regels van deze subsidie? Bekijk dan de Staatscourant van 17 december 2019.

Voor deze subsidie zijn er ook algemene subsidiespelregels. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Alle openstellingen van deze subsidie

Heeft u in een ander jaar subsidie aangevraagd? Op deze pagina’s vindt u alle informatie over die aanvraagjaren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.