Service menu right

Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI) 2018

Gesloten

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen voor 2018.

De subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) 2018 is er voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.

Budget

Het beschikbare budget is € 9 miljoen. Het subsidiebedrag per deelnemer in het samenwerkingsverband is minimaal € 125.000. U kunt maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag krijgen. Mkb-ondernemers krijgen maximaal 40% subsidie. Grote bedrijven krijgen in sommige gevallen voor een duurzaam energieproject 40% subsidie, anders 30%.

EHG

Is er budget over van de MEI-subsidie? Dan kan dat bedrag worden overgeheveld naar de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw, ook wel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) genoemd. De openstellingsperiode van de EHG is nog niet bekend.

Voorwaarden

Voor deze subsidie moet u voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

 • U investeert in innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.
 • U start op of na de datum van indiening met uw project.
 • U voert het project in Nederland uit.
 • U houdt een projectadministratie bij.
 • Elke onderneming binnen het samenwerkingsverband heeft een andere eigenaar.
 • Elke onderneming binnen het samenwerkingsverband is een glastuinbouwonderneming.
 • Duurt uw project langer dan een jaar? Dan maakt u na elk projectjaar een tussenverslag. U stuurt de verslagen naar ons.
 • U installeert het energiesysteem binnen 3 jaar na de startdatum van het project.
 • U verleent uw medewerking aan het programma Kas als Energiebron als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of RVO.nl u daar om vraagt. Dit kan tot 3 jaar na de datum van de vaststelling.

De kas of het kasenergiesysteem moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bekijk alle voorwaarden op mijn.rvo.nl.

Aanvragen

Deze regeling is gesloten. U kon de subsidie Marktintroductie energie-innovatie 2018 aanvragen van 17 mei 2018 om 09.00 uur tot en met 31 mei 2018, 17.00 uur.

Subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor:

 • de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 • de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent;
 • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

U krijgt maximaal 30 of 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per deelnemer in het samenwerkingsverband is minimaal € 125.000. U kunt maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag krijgen.

Als Mkb-onderneming of grote onderneming krijgt u 40% vergoed als:

 • u investeert in hernieuwbare energie én;
 • de investering als afzonderlijke investering kan worden vastgesteld óf de bijkomende investeringskosten ten opzichte van een gangbare situatie kunnen worden berekend.
In andere gevallen is het subsidiepercentage 30%.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie produceert u met installaties die uitsluitend hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen gebruiken. Denk aan:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • aerothermische energie
 • geothermische energie
 • hydrothermische energie
 • energie uit:
  • oceanen
  • waterkracht
  • biomassa
  • stortgas
  • rioolwaterzuiveringsgas
  • biogas

Afzonderlijke investering

De kosten van de investeringen kunt u binnen de totale investeringskosten vaststellen als een afzonderlijke investering. Het gaat bijvoorbeeld om uitbreiding van een al bestaande faciliteit, die makkelijk te onderscheiden is.

Bijkomende investeringskosten

Bijkomende investeringskosten zijn de extra kosten die u maakt ten opzichte van een minder milieuvriendelijke energieproductie. Die berekent u als volgt: de investeringskosten in de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen minus de kosten van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder de subsidie zou zijn verricht.

Wet- en regelgeving

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving van de subsidie Marktintroductie energie-innovaties? Bekijk dan de Regeling van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Staatscourant van 6 april 2018.

Voor deze subsidie gelden ook algemene subsidiespelregels. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.