Veelgestelde vragen Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over de MMIP’s Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving en Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (individuele en collectieve systemen).

Veelgestelde vragen

Mag ik bijlagen gebruiken bij het Model Innovatieplan?

Ja, dat mag, maar essentiële informatie moet u opnemen in het innovatieplan zelf. Uitwerkingen, toelichtingen, onderbouwingen etcetera mag u opnemen in de bijlagen. Als indiener bent u zelf verantwoordelijk voor het behouden van de structuur, de overzichtelijkheid en de leesbaarheid van het innovatieplan.

Klopt het dat op het machtigingsformulier de term ‘project’ wordt gebruikt en niet de term ‘Innovatieplan’?

Ja dat klopt. Dat komt omdat we hetzelfde formulier gebruiken als voor subsidieaanvragen voor projecten.

Hoe bouw ik een Innovatieplan op?

Wij gaan ervan uit dat een innovatieplan bestaat uit een samenhangend geheel van projecten en zogenaamde overige activiteiten. Projecten zijn opgebouwd uit werkpakketten.

 

Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van machtigingsformulieren?

Nee, alle benodigde informatie moet uiterlijk 10 september 2019 voor 17:00 uur compleet en ondertekend bij ons binnen zijn. Incomplete aanvragen wijzen wij af.

Moeten begrotingen op projectniveau worden ingediend?

Ja, want wij beoordelen de kosten en activiteiten op projectniveau.

Toelichting: op de mijn.rvo.nl vindt u onder kopje 'Bijlagen bij uw aanvraag' een 'Deelnemersbegroting MMIP'. Gebruik deze begroting om over het hele innovatieplan overzicht te geven van de kosten per deelnemer.

Wat wordt bedoeld met de term 'fase' in het begrotingsplan (kolom B)?

Deze term kunt u opvatten als 'werkpakket'.

 

Mogen mijlpalen elkaar overlappen?

Binnen een project moeten werkpakketten geheel binnen één mijlpaalperiode vallen en mogen mijlpaalperiodes elkaar niet overlappen. Werkpakketten uit verschillende projecten hoeven niet in 1 mijlpaalperiode te vallen. Ook mogen mijlpaalperiodes van verschillende projecten elkaar overlappen.

Mag ik de tabellen 3.1 en 3.2 uit het Model Innovatieplan samenvoegen?

Nee, u moet beide tabellen invullen.

Wat moet ik invullen onder 3.B.0 op het formulier Aanmelding deelnemer + Machtiging penvoerder?

Onder 3.B.0 wordt een financiële bijdrage bedoeld aan een andere organisatie.
De eigen bijdrage van een deelnemer (dus de financiering van het eigen aandeel) wordt niet vermeld op het formulier Aanmelding deelnemer + Machtiging penvoerder. Dit volgt uit de begroting.

 

Hoe kan ik meer dan 10 bijlagen uploaden?

In eLoket kunt u bijlages zippen en uploaden. Bijlagen mogen maximaal 250 MB per bijlage zijn. Het uploaden kost tijd, dus houd er rekening mee dat dit proces wel even kan duren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.