Melkvee van zeldzame runderrassen (MZR) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Melkvee van zeldzame runderrassen (MZR)

Gesloten
31-03-2021

Houdt u zeldzame melkkoeien? En levert u melk aan een zuivelonderneming of maakt u zelf zuivelproducten van de melk? Dan kunt u de subsidie Melkvee van zeldzame runderrassen (MZR) aanvragen. Zo kunt u de zeldzame koeien met een lagere melkproductie toch blijven houden op uw bedrijf.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Aanvragen was mogelijk van 1 tot 31 maart 2021, 17:00 uur.

Voor wie?

Dit jaar is de subsidie niet alleen voor veehouders met melkkoeien van een zeldzaam ras. Ook veehouders met dubbeldoelkoeien met een zeldzame kleurslag kunnen subsidie aanvragen. Uw dubbeldoelkoeien moeten melkkoeien zijn.

Onder deze subsidie vallen zeldzame melkkoeien van de volgende rassen:

 • Brandrood rund
 • Fries-Hollands vee
 • Groninger blaarkop
 • Lakenvelder

En u kunt subsidie krijgen voor dubbeldoelkoeien met de volgende kleurslagen:

 • Baggerbont
 • Blauwbont
 • Vaal
 • Vaalbont
 • Witrik

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 500.000. Wij verdelen dit op volgorde van aanvraag tot het budget op is.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Wij kijken naar het gemiddeld aantal zeldzame melkkoeien dat u in 2020 heeft gehouden. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft deze dieren gevlagd in het Identificatie- en Registratiesysteem rund (I&R-systeem rund). Daardoor zijn ze te herkennen als zeldzame koeien.

Wij berekenen het gemiddelde aantal gevlagde melkkoeien dat u in 2020 op uw bedrijf had. Daarvoor tellen we de zeldzame melkkoeien bij elkaar op, die minimaal één keer gekalfd hebben op:

 • 1 februari
 • 1 mei
 • 1 augustus
 • 1 november

Het gemiddelde van het aantal koeien op deze 4 datums vermenigvuldigen we met € 150.

Rekenvoorbeeld

U had in 2020 85 melkkoeien, 20 stuks vrouwelijk jongvee en 3 stieren op uw bedrijf. Hiervan zijn er 47 gevlagde brandrode melkkoeien. Op de 4 peildata waren de volgende aantallen zeldzame melkkoeien op uw bedrijf:

Peildata en aantallen zeldzame melkkoeien

PeildatumAantal zeldzame melkkoeien
1 februari44
1 mei42
1 augustus48
1 november47
Totaal181
 

U had in 2020 gemiddeld 181 : 4 = 45,3 zeldzame melkkoeien op uw bedrijf.
Over dat jaar heeft u daarom recht op 45,3 x € 150 = € 6.795 subsidie.

Maximaal subsidiebedrag

Deze subsidie valt binnen de landbouw de-minimisverordening. Dat betekent dat u over de jaren 2018, 2019 en 2020 maximaal € 20.000 aan de-minimissteun mag ontvangen. Stijgt uw totaal door deze subsidie daarbovenuit? Dan heeft u alleen recht op het bedrag tot dat maximum. Op de pagina De-minimissteun leest u meer over de voorwaarden. Heeft u deze subsidie vorig jaar gekregen? Deze telt ook mee voor de de-minimissteun landbouw.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor deze subsidie:

 • U was in 2020 houder van zeldzame melkkoeien. Dit betekent dat u houder bent van melkkoeien van een zeldzaam ras. Of u houdt dubbeldoelkoeien met een zeldzame kleurslag.
 • SZH heeft de koeien gevlagd in het I&R-systeem rund. Heeft u ze nog niet zo laten opslaan in het I&R-systeem? Zorg dan dat alle runderen goed in het systeem staan voordat u een aanvraag doet. Alleen dan heeft u recht op subsidie.
 • De zeldzame melkkoe moet minimaal 1 keer gekalfd hebben. Daarnaast melkt u het dier.
 • U levert de melk aan een zuivelonderneming of u maakt zelf zuivelproducten van de melk.
 • Voor zoogkoeien ontvangt u geen subsidie.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 8 weken. Wij keuren de subsidie goed op volgorde van aanvraag tot het budget op is. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Controle

Wij controleren uw gegevens, zoals het aantal dieren waar u subsidie voor aanvraagt en uw de-minimisverklaring. Ook beoordelen wij of u aan de voorwaarden voldoet. Wij gaan ervan uit dat u hieraan meewerkt.

Tijdelijke subsidieregeling

Deze regeling is tijdelijk tot het begin van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit ingaat. Daarom loopt de subsidieregeling voor melkvee van zeldzame runderrassen tot 1 juli 2023.

Wetten en regels

De wetten en regels bij van deze subsidie leest u in de Staatscourant. Dit zijn de publicaties over de:

Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies, op onze pagina Subsidiespelregels ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over deze subsidie? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Zeldzame runderrassen of die van u erbij staat.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.