Service menu right

Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)

Gesloten

De MEP-subsidie (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie) is verleend aan elektriciteitsproducenten met wind-, zon- en waterkracht en biomassa. Producenten konden tot 18 augustus 2006 een subsidieaanvraag indienen. Sinds 1 januari 2009 voert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de nog resterende MEP-projecten uit.

RVO.nl heeft daarvoor alle dossiers van EnerQ overgenomen. Projecten met een MEP-beschikkingen ontvangen MEP-subsidie tot aan het einde van de subsidietermijn. De MEP-subsidie geldt voor een periode van 10 jaar. Aan het eind van de looptijd wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

OV-MEP

De OV-MEP regeling is een overgangsregeling voor producenten van duurzame elektriciteit door vergistingsinstallaties. Ook deze regeling is gestopt en vervangen door de Stimulering Duurzame Energieproductie. Projecten met een OV-MEP-beschikking worden gedurende de exploitatieperiode volgens de afspraken betaald.

De Stimulering Duurzame Energieproductie is de opvolger van de MEP. De SDE is een exploitatiesubsidie die de onrendabele top vergoedt voor projecten op het gebied van hernieuwbaar gas en hernieuwbare elektriciteit en is daarmee breder dan de MEP.

Beheerfase

Projecten met een MEP-beschikking ontvangen hun voorschotbedrag per 1 januari 2009 via RVO.nl. De voorschotten worden maandelijks verstrekt op basis van de geproduceerde elektriciteit, waarvoor meetwaarden door CertiQ zijn doorgegeven. Beheerfase Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie

Milieusteunkader - MSK

Door samenloop van bijdragen uit de MEP en andere financiële stimuleringsregelingen is het mogelijk dat er een cumulatie van steun aan een duurzame energieproject optreedt. De omvang van de steun kan daardoor uitstijgen boven het toegestane steunplafond van het Europese milieusteunkader (kortweg MSK). Milieusteunkader - MSK