Service menu right

Milieulijst MIA\Vamil

De Milieulijst bevat alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil.

U kunt met de zoekfunctie Zoeken in de Energielijst en Milieulijst zoeken naar milieuvriendelijke en energiezuinige technieken met fiscaal voordeel. Zoeken kan op (meerdere) trefwoorden, branches en codes.

 

Bekijk de infographic Hoe werkt MIA Vamil?

Omschrijving bedrijfsmiddelen

De Milieulijst 2019 bevat ongeveer 290 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst bestaat uit:

  • de titel
  • de bestemming
  • de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat

De tekst onder 'bestemd voor' beschrijft het doel van het bedrijfsmiddel. Daarnaast beschrijft het aan welke eisen het bedrijfsmiddel moet voldoen voor MIA\Vamil. De tekst onder 'bestaande uit' somt de onderdelen op waaruit het bedrijfsmiddel normaliter bestaat. Onderdelen waar 'en al dan niet de volgende onderdelen' voor staat, kunnen ook deel uitmaken van de investering en komen dan eveneens in aanmerking voor MIA\Vamil.

Wijzigingen in de Milieulijst 2019

De Milieulijst passen we jaarlijks aan. De Staatscourant publiceerde de Milieulijst 2019 op 27 december 2018. Lees de opvallendste veranderingen op Wijzigingen in de Milieulijst MIA\Vamil 2019.

Bedrijfsmiddelen en doelvoorschriften

De Milieulijst 2019 maakt onderscheid tussen

  • bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift (paragraaf 2a), en
  • bedrijfsmiddelen met doelvoorschriften (paragraaf 2b)

Deze laatste categorie heette eerder 'generiek bedrijfsmiddel'. Bij bedrijfsmiddelen met doelvoorschriften is de te leveren prestatie richtinggevend. Een exacte technische omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dat is voordelig voor de ondernemer, omdat dit meer ruimte biedt aan innovatie. Ook kan de ondernemer op die manier een beroep doen op MIA\Vamil voor investeringen in het verduurzamen van zijn productieproces.

Bijzonderheden over de beoordeling van meldingen voor generieke bedrijfsmiddelen met een doelvoorschift vindt u op Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift. De extra voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschift staan op pagina 96 van de Brochure/Milieulijst 2019 (pdf) en ook onder paragraaf 2b (bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift) in de wettekst van de regeling.

De meeste bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, zijn bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift. Deze categorie noemen we ook wel de 'specifiek omschreven bedrijfsmiddelen'. Hierin staan doel, middel en werking exact omschreven.

Aftopping

In een aantal gevallen zit er een grens aan de investeringsaftrek of willekeurige afschrijving. In de omschrijving van het bedrijfsmiddel staat dan het percentage dat daarvoor geldt en bij welke regeling. Een aftopping van 50% voor de MIA betekent dat u het MIA-voordeel alleen mag toepassen op de helft van het geïnvesteerde bedrag.

Legenda

A = 27% MIA + Vamil
B = 13,5% MIA + Vamil
C = alleen Vamil
D = alleen 27% MIA
E = alleen 13,5% MIA
F = 36% MIA + Vamil
G = alleen 36% MIA

Uw bedrijfsmiddel op de Milieulijst

Gaat u niet zelf investeren maar ontwikkelde u een vernieuwende milieuvriendelijke techniek die u graag op de markt wilt brengen? Dien dan een voorstel in om uw product op te nemen op de volgende Milieulijst. Ga naar Stappenplan voorstel Milieulijst.

Downloads: