Veelgestelde vragen duurzame veehouderij | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen duurzame veehouderij

Veelgestelde vragen

Welke volgorde kan ik het beste aanhouden voor het aanvragen van MIA\Vamil voor mijn investering in een MDV stal?

Stappenplan voor het aanvragen van MIA\Vamil voor uw duurzame stal:

 1. bouwvergunning rond;
 2. offertes aanvragen voor de bouw van de stal;
 3. stal(ontwerp) certificaat MDV (voorheen (voorlopig) MDV-certificaat) aanvragen;
 4. opdrachten geven;
 5. bezit (ontwerp) certificaat MDV;
 6. binnen drie maanden na opdracht MIA\Vamil aanvragen.

U kunt er natuurlijk voor kiezen om op basis van opdrachten te certificeren, maar belangrijk is dat er vóór meldingsdatum een voorlopig MDV-certificaat/ stalontwerp certificaat is afgegeven!

Welke volgorde kan ik het beste aanhouden voor het aanvragen van MIA\Vamil voor mijn investering in een proefstal?

Stappenplan voor het aanvragen van MIA\Vamil voor uw proefstal:

 1. proefstalstatus aanvragen bij NL Milieu & Leefomgeving, uitvoering Rav;
 2. bouwvergunning rond;
 3. offertes aanvragen voor de bouw van de stal;
 4. opdrachten geven;
 5. binnen drie maanden na opdracht MIA\Vamil aanvragen.

Wat wordt er bedoeld met maximaal forfaitaire bedragen?

Er gelden  maximale bedragen per MDV-gecertificeerde dierplaats voor melkvee, varkens en pluimvee. Door deze zogenoemde forfaitaire bedragen hoeven er geen kosten meer te worden gespecificeerd, bijvoorbeeld voor melkstal, opslagruimten, kantine, et cetera. Hierdoor wordt het aanvragen van MIA en Vamil nog gemakkelijker.

Voor een berekening van het maximaal te melden bedrag, kunt u gebruik maken van het format 'Kostenoverzicht MDVstallen'. In het format ‘Kostenoverzicht niet-MDVstallen' kunt u invullen welke kosten u heeft gemeld voor MIA\VAMIL voor de bouw van de proefstal. Deze formats kunt u vinden in de rubriek formulieren van de Publicaties MIA\Vamil.

Ik bouw een SKAL-stal en hoor dat gebouwen niet in aanmerking komen. Welke kosten komen wel in aanmerking voor MIA\Vamil?

De kosten voor de stal en vaste inrichting voor een biologische melk- of pluimveehouderij kunnen in aanmerking komen voor MIA en Vamil onder code A 2201 van de Milieulijst.

Wat moet ik doen als het stalcertificaat (definitief certificaat) van de CI heb ontvangen?

Na oplevering van de gemelde stal dient het definitief stalcertificaat te worden behaald. De certificatie-instelling zal voor dit stalcertificaat een administratieve en fysieke audit uitvoeren. U hoeft het definitief stalcertificaat niet naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te sturen. De belastinginspecteur kan het definitief certificaat opvragen bij de beoordeling van uw aangifte.

Ik heb een vraag over het aanvragen van de proefstalstatus

Op de website van de Regeling Ammoniak en Veehouderij vindt u meer informatie over de proefstalstatus. Komt u er niet uit? Neemt u dan contact op met de adviseur die uw aanvraag in behandeling heeft. Naam en telefoonnummer van de adviseur vindt u in de brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.