Service menu right

Veelgestelde vragen glastuinbouw

 

 

Veelgestelde vragen

Groen Label Kas: Hoe weet ik onder welke gewasgroep ik mijn investering moet melden?

De Milieulijst hanteert verschillende maximumbedragen per gewasgroep. Er zijn 4 gewasgroepen: groenten, bloemen,potplanten en uitgangsmateriaal. De hoogte van de maximumbedragen zijn mede gebaseerd op de kosten voor een teeltsysteem voor een bepaalde groep. Uw investering zal ingedeeld worden aan de hand van het te telen gewas/product. In het overzicht gewasgroepen zijn de meest voorkomende teelten ingedeeld naar gewasgroep.

Kas met certificaat 'On the way to Planet-Proof' (voorheen Milieukeur). Ik heb nog geen certificaat voor mijn nieuw te bouwen / aan te passen kas, maar ik ben al wel opdrachten aangegaan. Wat nu?

Zorg er in ieder geval voor dat u de investeringen in uw kas tijdig meldt voor de MIA en de Vamil. Daarnaast is van belang dat u kunt aantonen dat u een verplichting bent aangegaan met een keuringsinstantie voor het verkrijgen van het 'On the way to Planet-proof'-certificaat. Binnen 3 maanden na de MIA/Vamil-melding moet u een aanmeldbevestiging voor dit certificaat kunnen overleggen. Hiervoor volstaat:
- een getekende offerte met bewijs van verzending naar of ontvangst bij de certificerende instantie (CI), of
- een bevestiging vanuit de CI per e-mail.
Let er ook op dat er binnen 3 jaar na de aanmeldbevestiging een 'On the way to Planet-Proof'-certificaat is afgegeven.

In de Milieulijst staat bij codes 2110 t/m 2114 dat investeringen in een kas uitsluitend in zijn geheel voor de betreffende code kan worden gemeld. Wat wordt hiermee bedoeld?

Voorheen werden investeringen in kassen vaak dubbel gemeld onder verschillende codes. Hiermee ontstond een vertekend beeld van de claim op het MIA\Vamil-budget. Vanaf 2018 is het verspreiden of dubbel melden van investeringen voor meer dan één code niet meer toegestaan.