Service menu right

Milieulijst MIA\Vamil

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dat kan als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Deze lijst bevat alle bedrijfsmiddelen die voor de MIA en Vamil in aanmerking komen.

U kunt met de zoekfunctie zoeken in de Milieulijst naar milieuvriendelijke en energiezuinige technieken met fiscaal voordeel. Zoeken kan op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. Ook kunt u de brochure met de milieulijst downloaden.

Omschrijving bedrijfsmiddelen

De Milieulijst 2020 bevat ongeveer 315 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst bestaat uit:

 • de naam van het bedrijfsmiddel;
 • het doel van het bedrijfsmiddel en de eisen waaraan het voor MIA\Vamil moet voldoen;
 • de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel normaliter bestaat. Onderdelen waar 'en al dan niet de volgende onderdelen' voor staat, kunnen ook deel uitmaken van de investering en komen dan eveneens in aanmerking voor MIA\Vamil;
 • al dan niet een toelichting op de omschrijving, de milieudoelen, beoogde sectoren en status.

De informatie over de milieudoelen en beoogde sectoren is nieuw in de Milieulijst 2020. Deze informatie is bedoeld om ondernemers te helpen bij het zoeken en vinden van bedrijfsmiddelen.

Sectoren en thema's

Wilt u aan de slag met de circulaire economie, biobased economy of klimaatadaptatie? Overweegt u elektrisch rijden of elektrische werktuigen? Of werkt u in de bouw, de landbouw of de industrie? Kijk dan welke bedrijfsmiddelen voor uw sector of thema interessant zijn op de pagina MIA\Vamil voor uw sector of thema.

Wijzigingen in de Milieulijst 2020

We passen de Milieulijst jaarlijks aan. De Milieulijst 2020 is op 27 december 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Lees de opvallendste veranderingen op Wijzigingen in de Milieulijst MIA\Vamil 2020.

Middelvoorschriften en doelvoorschriften

De Milieulijst 2020 maakt onderscheid tussen bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift (paragraaf 2a) en bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (paragraaf 2b).

Bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift

De meeste bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, zijn bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift. Deze categorie noemen we ook wel de 'specifiek omschreven bedrijfsmiddelen'. Hierin staan doel, middel en werking exact omschreven.

Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift

Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift heetten voorheen 'generieke bedrijfsmiddelen'. Bij bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift is de prestatie die geleverd wordt richtinggevend. Een exacte technische omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dat is voordelig voor u als ondernemer, omdat dit meer ruimte biedt aan innovatie. Ook kunt u hierdoor een beroep doen op MIA\Vamil voor investeringen in het verduurzamen van uw productieproces.

Lees meer over:

Aftopping

In een aantal gevallen zit er een grens (aftopping) aan de investeringsaftrek of willekeurige afschrijving. In de omschrijving van het bedrijfsmiddel staat dan het percentage dat daarvoor geldt. Een aftopping van 50% voor de MIA betekent dat u het MIA-voordeel alleen mag toepassen op de helft van het geïnvesteerde bedrag.

Legenda bij de Milieulijst

In de Milieulijst worden de volgende letters gebruikt:

 • A = 27% MIA + Vamil
 • B = 13,5% MIA + Vamil
 • C = alleen Vamil
 • D = alleen 27% MIA
 • E = alleen 13,5% MIA
 • F = 36% MIA + Vamil
 • G = alleen 36% MIA

Uw bedrijfsmiddel op de Milieulijst

Heeft u een vernieuwende milieuvriendelijke techniek ontwikkeld die u graag op de markt wilt brengen? Dien dan via dit formulier uw voorstel in om uw product op te nemen op de volgende Milieulijst. Raadpleeg hiervoor het Stappenplan voorstel Milieulijst.

MIA\Vamil aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de MIA en/of Vamil? Dan moet u uw investering eerst melden bij RVO. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *