Service menu right

Circulaire economie en MIA\Vamil

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Investeert u in bedrijfsmiddelen die de circulaire economie bevorderen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hiermee krijgt u fiscaal voordeel dat netto kan oplopen tot 12%.

U komt voor de MIA of Vamil in aanmerking als het bedrijfsmiddel waarin u investeert op de Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden. Hoofdstuk 1 van de Milieulijst 2020 richt zich op investeringen die een circulaire economie bevorderen in de industrie en dan vooral de maakindustrie, consumptiegoederen en kunststoffen.

Ook in andere hoofdstukken, zoals hoofdstuk 2  ‘Biomassa en voedsel’, hoofdstuk 4 ‘Klimaat en lucht’ en hoofdstuk 6 ‘Circulaire bouw’ zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die bijdragen aan de circulaire economie. Deze zijn op de Milieulijst voorzien van een CE-logo. Bekijk een uitgebreider overzicht hiervan in de leaflet Circulaire economie en MIA\Vamil.

Zoek in onze digitale tool van de Milieulijst of in de Brochure/Milieulijst 2020.

Thema's van de circulaire economie

Fiscaal voordeel voor de industrie die werk maakt van de vermindering en het hergebruik van grondstoffen, afval en producten.

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in circulaire land- en tuinbouw en duurzame veehouderij.

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in duurzame, circulaire gebouwen en (bouw)materialen.

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in het gebruik van biomassa als vervanging van fossiele brandstoffen.