Service menu right

Duurzaam bouwen en MIA\Vamil

Bent u van plan om te investeren in een nieuw duurzaam of circulair gebouw? Renoveert u een gebouw tot een duurzaam gebouw? Of wilt u investeren in circulaire (bouw)materialen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Voorwaarde is dat u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat.

Zoek in onze digitale tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2020.

Circulaire gebouwen

Op de Milieulijst staan meerdere mogelijkheden voor circulair bouwen. Voor gebouwen zijn dit de volgende codes:

 • circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie (G 6100)
 • circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie (D 6101)
 • circulaire woning (G 6102)
 • circulaire gevel (G 6105)

Voor deze codes gelden de volgende voorwaarden:

 • U levert een Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) aan op basis van de bepalingsmethode en rekenregels van de Nationale Milieu Database (NMD) versie 3.0.
 • U dient een materialenpaspoort in.
 • U deelt het bouwontwerp, de resultaten en de geleerde lessen van het project openbaar op het Podium duurzame gebouwen van RVO. Dit gebeurt in het kader van kennisdeling en analysedoeleinden. Kennisdeling is belangrijk voor het vormen van een circulaire economie.

Rectificatie code D 6101 Circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie

In de Aanwijzingsregeling MIA\Vamil dd. 27 december 2019 staan helaas foutieve verwijzingen in de tekst bij code D 6101. Hierin wordt enkele keren verwezen naar ‘punt 8’ van de eisen. Dit moet een verwijzing naar ‘punt 7’ zijn. Dit wordt zo spoedig mogelijk gerectificeerd middels een publicatie in de Staatscourant. Download voor de juiste tekst de nieuwste versie van de Brochure en Milieulijst 2020 (vanaf 8 januari of later).

Handreiking

Hieronder vindt u een handreiking (pdf) voor het melden van een circulair gebouw.

Circulaire (bouw)materialen

De Milieulijst biedt ook mogelijkheden voor circulaire (bouw)materialen. Voorbeelden van codes zijn:

 • bio-asfalt (G 6315)
 • circulaire keuken met terugnamegarantie (A 6318)
 • modulair herbruikbaar wandsysteem (A 6319)
 • circulaire PV-panelen met terugnamegarantie (C 6410)

BREEAM, GPR Gebouw en LEED

Voor duurzame gebouwen met een BREEAM-, GPR Gebouw- of LEED-certificaat gelden er forfaitaire bedragen per m2 BVO (Bruto Vloeroppervlak). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwdelen met en zonder industriefunctie. Een gebouw(deel) met industriefunctie moet voorzien zijn van een vegetatiedak, waarbij ten minste 80% van het dakoppervlak is bedekt met vegetatie met daarboven voorzieningen voor duurzame energieopwekking voor ten minste 50% van dit oppervlak.

U leest hier meer over op de volgende pagina's:

Vervolgmeldingen onder één code

Vervolgmeldingen van gebouwen met BREEAM, GPR of LEED BD+C moet u melden onder code E 6130 '(Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2016 of later'. Voor deze code komen uitsluitend vervolginvesteringen in aanmerking voor investeringen die gemeld zijn onder code 6115, 6120 of 6125 van de Milieulijst 2017, 2018 of 2019. Een meerjarig project kan zo beoordeeld worden op het eisenpakket dat gesteld is in het eerste meldingsjaar.

Binnenklimaat

Ter ondersteuning van de klimaatinstallatie in een gebouw kunt u voor het zuiveren en koelen van binnenruimten een inpandig muurbegroeiingsysteem gebruiken. Hiervoor is een code in de Milieulijst opgenomen.

Duurzaam hout en ketencertificering

Wilt u de MIA gebruiken voor een investering waarbij u nieuw hout toepast? Dan moet u - als aanvullende eis - voldoen aan de toepassing van duurzaam hout, zoals vermeld in de algemene bepalingen nr. 10, voorin de Milieulijst 2020.

Dit betekent dat in elk gebouw dat u meldt voor de MIA, al het aangeschafte nieuwe duurzame hout gecertificeerd en goedgekeurd moet zijn met een certificeringssysteem dat geaccepteerd is door het Timber Procurement Assessment Committee (TPAC). De opdrachtnemer(s)/aannemer(s) moet(en) een Chain of Custody (CoC)-certificaat hebben van een certificatiesysteem dat TPAC heeft goedgekeurd.

Daarnaast heeft RVO.nl een ondertekende verklaring van de hoofdaannemer nodig. Hierin staat dat al het nieuwe toegepaste hout in het gebouw gecertificeerd duurzaam hout betreft, dat aangeschaft en verwerkt is volgens hun COC-certificaat.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina's:

MIA\Vamil aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de MIA en/of Vamil? Dan moet u uw investering eerst melden bij RVO. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *