Service menu right

Stappenplan voorstel Milieulijst

Wilt u een innovatief of milieuvriendelijk product op de markt brengen? Laat uw product dan op de Milieulijst zetten voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hieronder leest u hoe dat doet. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast.

Zoek in onze digitale tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2020.

Stap 1

Controleer of uw product al onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt. Maak daarvoor gebruik van de digitale zoekfunctie op deze site. Neem bij twijfel contact met ons op.

Stap 2

Download het Formulier Voorstel voor opname op de Milieulijst. Dit vindt u bij de Publicaties MIA\Vamil. Heeft u op bepaalde vragen in het formulier geen antwoord? Geef dan aan welke instanties of bedrijven deze gegevens kunnen verstrekken.

Beschikt u over verdere aanvullende informatie, dan is het belangrijk om deze beschikbaar te stellen. Denk bijvoorbeeld aan literatuur of documentatiemateriaal. Voor een nadere toelichting kunt u contact met ons opnemen.

Stap 3

Mail het ingevulde formulier en eventueel aanvullende informatie uiterlijk 1 september 2020 naar milieulijst@rvo.nl.

Of stuur het per post naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. Milieulijst MIA\Vamil
Postbus 10073
8000 GB Zwolle

Stap 4

Wij toetsen uw voorstel aan de criteria voor opname op de Milieulijst. Zo nodig vragen wij u om aanvullende gegevens.

Stap 5

Wij brengen een advies uit over uw voorstel aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stap 6

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beslist of uw voorstel wordt goedgekeurd.

Stap 7

In de nieuwe Milieulijst kunt u nagaan of uw voorstel is overgenomen. De lijst wordt tegen het einde van het jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op deze website. Over de samenstelling van de lijst wordt niet gecorrespondeerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *