Service menu right

Uw product op de Milieulijst

Wilt u een innovatief of milieuvriendelijk product op de markt brengen? Of wilt u uw markt verbreden? Laat uw product dan op de Milieulijst zetten voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Als uw product op de Milieulijst staat, kunnen uw afnemers belastingvoordeel krijgen. Dat verlaagt de financiële drempel voor de investering. Bovendien hebben producten op de Milieulijst een aantoonbaar groen imago.

Zoek in onze digitale tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2020.

Uw product op de Milieulijst

Lees in het Stappenplan voorstel Milieulijst hoe u een voorstel indient. De omschrijvingen op deze lijst zijn zo opgesteld dat hier verschillende technieken met vergelijkbare milieuprestaties onder kunnen vallen. Past uw milieuvriendelijke en innovatieve product nog niet bij één van de omschrijvingen? Dan kunt u een voorstel aandragen voor het aanpassen of toevoegen van een nieuwe omschrijving. Het bedrijfsmiddel moet wel voldoen aan een aantal criteria. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast, eventueel met een aangepaste omschrijving die u heeft voorgesteld.

Positieve lijsten

U kunt ook een verzoek indienen voor opname van uw type bedrijfsmiddel op een positieve lijst. Positieve lijsten zijn lijsten waarop merken en typen van bedrijfsmiddelen staan genoemd. Van deze merken en typen is bekend dat deze aan de eisen (kunnen) voldoen van een codeomschrijving op de Milieulijst. Dit is vastgesteld op basis van technische specificaties die we van de leveranciers hebben ontvangen.

Er is een beperkt aantal positieve lijsten die horen bij de Milieulijst. Kijk voor meer informatie en tips over opname op de positieve lijsten op de pagina Positieve lijsten.

Suggesties, ideeën en opmerkingen

Wij horen graag al uw suggesties, ideeën en opmerkingen. Bijvoorbeeld:
  • als de oplossing van een voor uw branche specifiek milieuprobleem op de Milieulijst onderbelicht blijft;
  • als u tegen problemen aan loopt bij het verkrijgen van de benodigde keurmerken voor MIA\Vamil;
  • als de procedure voor opname op de Milieulijst volgens u niet duidelijk omschreven is in de brochure of op de website;
  • als u de omschrijvingen op de Milieulijst niet duidelijk vindt.
Stuur uw suggesties, ideeën en opmerkingen naar milieulijst@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *