Service menu right

Veelgestelde vragen meldingsprocedure e-auto

 

  Veelgestelde vragen

  Hoe vraag ik MIA aan voor mijn elektrische auto?

  Om gebruik te maken van de MIA moet u uw elektische auto eerst melden bij RVO. Daarna kunt u de MIA toepassen in uw belastingaangifte. Let daarbij op het volgende:
  • Zorg dat u de melding van deze investering indient binnen 3 maanden na de datum van aanschaf van de auto voor zakelijk gebruik.
  • Gebruik het juiste meldingsformulier. Ligt de aanschafdatum in 2019, gebruik dan meldingsformulier 2019. Ligt de aanschafdatum in 2020, gebruik dan het meldingsformulier van 2020.

  MIA\Vamil melden

  Kan ik de laadpaal voor mijn e-auto ook melden?

  Ja, dat kan onder bedrijfsmiddelcode G 3720 of onder de code voor uw voertuig. Als u alleen in een of meerdere laadpalen investeert voor eigen gebruik, dan meldt u deze onder code G 3720. Houdt u hierbij rekening met een minimaal meldbedrag van € 2.500. Het is mogelijk om in een melding meerdere laadpalen op te nemen. Ook hier moet het totaalbedrag van de melding groter zijn dan € 2.500.

  Als u een laadpaal meldt waarvan het investeringsbedrag minder is dan € 2.500, dan kunt u het bedrag voor de laadpaal en het voertuig samen melden onder de desbetreffende code voor uw voertuig (E 3110). Dit kan zolang het maximaal in aanmerking komende investeringsbedrag nog niet bereikt is. Voor code E 3110 is dit € 40.000 per personenauto.

  In alle gevallen moet u de melding wel binnen 3 maanden na de koopovereenkomst doen.

  Wat moet ik doen nadat ik MIA en/of Vamil heb aangevraagd?

  U kunt het voordeel van MIA en Vamil (laten) verwerken in uw belastingaangifte, zodra u een ontvangstbevestiging van uw melding hebt gehad. Wij controleren de aanvragen steekproefsgewijs en vatten onze bevindingen samen in een advies voor de belastinginspecteur. Eventuele correcties als gevolg van dit advies moet u verwerken in uw aangifte.

  Hoeveel subsidie krijg ik op mijn auto?

  De MIA en Vamil zijn geen subsidieregelingen, maar fiscale regelingen.

  Wanneer uw e-auto voldoet aan de gestelde eisen, mag u bijvoorbeeld voor een code F 3109-investering 36% van het investeringsbedrag extra aftrekken van uw fiscale winst. Voor een code E 3110-investering is dit 13,5%. Overigens mag u voor code F 3109 ook 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven.

  Maakt u dit aangiftejaar geen winst, dan kunt u de aftrek ook verrekenen met de aangifte van vorig jaar, of de nog komende aangifte. Dat kan tot 1 jaar (vennootschapsbelasting) of 3 jaar (inkomstenbelasting) terug of tot 9 jaar vooruit.

  Moet ik het financiële voordeel terugbetalen als ik mijn auto weer snel verkoop?

  Er is op de MIA en Vamil desinvesteringsbijtelling van toepassing, zoals verwoord in artikel 3.47 in de wet voor inkomstenbelasting 2001. Dit betekent dat u, als u de auto voortijdig verkoopt, in de aangifte desinvesteringsbijtelling moet toepassen.

  Er zijn 2 belangrijke voorbehouden:

  • Als een operationeel leasecontract voortijdig wordt beëindigd, blijft het bedrijfsmiddel nog steeds eigendom van de leasemaatschappij. In zo'n geval is er geen sprake van dat de leasemaatschappij geld zou moeten terugbetalen.
  • Bij total loss is evenmin sprake van een terugbetalingsverplichting.

  Heeft u vragen over het toepassen van desinvesteringsbijtelling? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon voor Ondernemers, telefoonnummer 0800 0543. Kies voor de optie 'ondernemersvraag' (optie 2) en vervolgens de optie 'inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting' (optie 2). Geef daarbij aan dat u een fiscale vraag heeft over de MIA\Vamil. Of ga naar de website van de Belastingdienst.

  MIA en/of Vamil aanvragen voor een lease-auto: hoe werkt dat?

  Wanneer sprake is van operational lease, kan niet de lessee maar de leasemaatschappij MIA en/of Vamil aanvragen. De leasemaatschappij kan dan het voordeel verwerken in de leasecalculatie, wat het leasen van een elektrische auto voor de lessee aantrekkelijker maakt.

  In sommige gevallen staat het kenteken op naam van de lessee. De leasemaatschappij kan dit geval nog steeds MIA en/of Vamil aanvragen. De tenaamstelling van het kenteken heeft niet tot gevolg dat het eigendom in fiscale zin overgaat en dat de auto niet langer tot de bedrijfsmiddelen van de leasemaatschappij behoort. Dit geldt ook als de lessee een natuurlijk persoon is.

  Ik schaf mijn auto aan in 2019, maar de levering vindt plaats in 2020. Wanneer moet ik deze investering melden?

  Zorg dat u de melding van deze investering indient binnen 3 maanden na de datum van aanschaf van de auto.

  Voorbeeld

  Stel dat u de auto heeft besteld op 14 oktober 2019 (= aanschafdatum) en de levering is op 21 februari 2020. Zorg dan dat u uiterlijk 14 januari 2020 de melding indient.

  Let er overigens op dat de Belastingdienst veelal eist dat minimaal 25% van het investeringsbedrag is betaald binnen een jaar na de aanschafdatum.

  Ik heb meerdere auto’s aangeschaft. Kan ik voor deze auto’s tegelijk melden of moet ik per auto melden?

  U kunt meerdere auto’s tegelijk melden. U moet de melding doen uiterlijk 3 maanden na de eerste datum waarop u de aankoopverplichting bent aangegaan

  Ik heb een opdrachtbevestiging voor de aanschaf van een auto, maar de definitieve kosten zijn nog niet bekend. Kan ik de investering al melden en welk bedrag kan ik melden?

  U moet binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting het bedrag dat al bekend is (bijvoorbeeld de aanbetaling of geraamde kosten) melden. U kunt, nadat het definitieve bedrag bekend is, de eventuele resterende kosten melden via een vervolgmelding.

  U kunt op het meldingsformulier aangeven dat de melding een vervolgmelding betreft. Let hierbij wel op dat er voor 2020 maximale bedragen per auto zijn vastgesteld. Deze kunt u in de code-omschrijvingen van de codes F 3109 en E 3110 nalezen.