Service menu right

MIA\Vamil: Voorwaarden milieuadvieskosten

Heeft u een milieu-investering gedaan naar aanleiding van een milieuadvies of een studie 'Ecodesign on Energy Using Products'? Dan komen zowel de investeringskosten als de kosten voor het onderzoek in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Hiervoor moeten het onderzoek aan bepaalde eisen voldoen.

Eisen aan het onderzoek

  • Het onderzoek moet de mogelijkheden beschrijven voor de vermindering van emissie of grondstofverbruik in bestaande of toekomstige activiteiten.
  • Het onderzoek moet betrekking hebben op een bestaand proces dat door een onderneming wordt beheerd.
  • Het onderzoek moet de mogelijkheden in kaart brengen van het ontwikkelen en aanpassen van processen en/of producten.
  • Het onderzoek moet een overzicht bevatten van de belangrijkste grond- en hulpstoffen en/of emissies van het betreffende proces.
  • Het onderzoek moet een gespecificeerde opgave bevatten van alternatieve, economisch toepasbare technieken en methoden om de meest relevante milieubelasting te verminderen. Deze opgave moet ook de omvang van de vermindering van de milieubelasting bevatten.

Voorwaarden voor de toekenning van MIA\Vamil

Voldoet het onderzoek aan de eisen, dan kunt u voor MIA\Vamil in aanmerking komen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Uw onderneming behoort tot het midden- en kleinbedrijf (mkb).
  • De milieu-investering moet plaatsvinden binnen 24 maanden na het tijdstip waarop de opdracht tot het advies is verstrekt.
  • De milieu-investering moet zijn aanbevolen in het advies.
  • De kosten van het advies mogen niet ook nog eens worden toegerekend aan andere milieu-investeringen.
  • Adviezen binnen een concern zijn uitgesloten.

Milieuadvieskosten moeten altijd in combinatie met het geadviseerde bedrijfsmiddel worden gemeld en bij het totale meldbedrag worden opgeteld. Een melding voor alleen het milieuadvies kan dus niet. Hierdoor leveren de milieuadvieskosten voor de ondernemer hetzelfde financiële voordeel op als het bedrijfsmiddel dat voor de regeling wordt aangemeld. De kosten van een advies kunt u melden buiten de normale meldingstermijn van 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen.

MIA\Vamil aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de MIA en/of Vamil? Dan moet u uw investering eerst melden bij RVO. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.