20 jaar Milieu-investeringsaftrek | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

20 jaar Milieu-investeringsaftrek

30-11-2020

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) bestaat 20 jaar! In de afgelopen 20 jaar hebben talloze ondernemers fiscaal voordeel ontvangen door gebruik te maken van de MIA.

Er is voor meer dan € 37 miljard geïnvesteerd in milieuvriendelijke technieken en er zijn ruim 275.000 meldingen gedaan.

Tijdlijn MIA 2000-2020

De MIA heeft de afgelopen 20 jaar niet stilgestaan. Zie ook ons nieuwsbericht Milieu-investeringsaftrek bestaat 20 jaar en bekijk de tijdlijn voor een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

TIJDLIJN MIA 2000- 2020

 • 2000: Start MIA
 • 2001: Eerste Milieulijst voor MIA en Vamil samen
 • 2002: Introductie 40% MIA (F en G-codes) naast 15% en 30% MIA
 • 2003: Energiebesparende bedrijfsmiddelen van de Milieulijst
 • 2004: Herindeling Milieulijst op thema en introductie generieke omschrijvingen
 • 2005: MIA geeft impuls aan verduurzaming van stallen en kassen en de aanschaf van emissiearme vrachtwagens
 • 2006: Voortijdige sluiting MIA door grote belangstelling vanwege stijgende energieprijzen
 • 2007: Opnieuw voortijdige sluiting door grote investeringen in duurzame glastuinbouw
 • 2008: Maatregelen tegen voortijdig sluiten: compenseren van budgetoverschotten met onderschrijding in andere jaren
 • 2009: Tussentijdse wijziging MIA om ondernemers te steunen met verhoogde voordelen kredietcrisis
 • 2010: 20% extra MIA-voordeel te bestrijding van de kredietcrisis
 • 2011: MIA-voordeel verlaagd naar 13,5%, 27% en 36% ter compensatie van heffingskortingen op groene beleggingen
 • 2012: Lancering digitaal loket voor aanvragen van MIA
 • 2013: verdrievoudiging aantal meldingen vanwege populariteit hybride auto's
 • 2014: Nieuwe indeling Milieulijst in 6 hoofdstukken en nieuwe layout brochure
 • 2015: Plug-in hybride personenauto's claimen groot deel MIA-budget
 • 2016: Veel belangstelling voor MIA bij aanschaf duurzame gebouwen
 • 2017: Forse stijging CE-investeringen
 • 2018: Duurzaam bouwen en elektrisch rijden domineren MIA
 • 2019: Topjaar MIA vanwege populariteit van de regeling voor elektrische auto's
 • 2020: MIA 20 jaar

Lees verder voor een greep uit de mogelijkheden die de MIA biedt.

MIA voor de bouw van Groen Label-kassen

De Groen Label Kas bestaat sinds 1998. Kassen die aan het certificatieschema voldoen komen sinds 2000 in aanmerking voor MIA. De eisen worden vrijwel jaarlijks aangescherpt.

Zo hanteren we in 2020 het certificatieschema GLK14, waar we in 2000 met GLK1 begonnen. Toch waren er in 2003 al ondernemers die proeven deden met een volledig gesloten kas, hoewel dat toen betekende dat de ramen gesloten bleven. Inmiddels ligt de ambitie van de sector hoger en streeft men naar nul emissies.

Lees het verhaal van Koppert Cress, die in 2002 startte met de grootschalige kweek van een bijzonder product: cressen.

MIA voor duurzame veehouderij

Ook duurzame veehouderij is al 20 jaar een thema op de Milieulijst. We begonnen met emissiearme en diervriendelijke stallen, later Groen Label-stallen en in 2020 alweer de 13e versie van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

De uitstoot van stikstof in de landbouw is nog steeds zeer actueel. De eisen zijn veel strenger dan toen. Daarnaast stelt de maatlat ook eisen aan diergezondheid, klimaat, fijnstof, brandveiligheid en de invloed van de stal op de omgeving. Op dit moment is erfafspoeling een belangrijk thema.

Lees het verhaal van boer Stokman, die een systeem heeft uitgewerkt, waarin dierenwelzijn en duurzaamheid hand in hand gaan.

MIA voor duurzame mobiliteit

Misschien wel de grootste verandering is de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. In 2000 haalde een vrachtwagen of bus met Euro-3 dieselmotor al de Milieulijst. Tegenwoordig zijn alleen volledig elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof MIA-waardig.

Een elektrisch voertuig stond in 2000 al op de Milieulijst. Dat mocht zelfs een hybride auto zijn. Vier ondernemers maakten toen gebruik van dit voordeel. Samen investeerden zij hier 78 duizend gulden in (euro’s kwamen later).

In 2019 kreeg RVO meer dan 27.000 meldingen voor een bedrag van 1,6 miljard euro gemeld voor alleen elektrische auto’s.

Lees het verhaal van Friesland Lease, een pionier op het gebied van duurzame mobiliteit.

MIA voor duurzaam bouwen en vergroening van de stad

Vergroening in de stad is al 20 jaar een belangrijk thema in het milieubeleid. Een vegetatiedak staat sinds 2000 op de Milieulijst. In de loop van de jaren zijn daar meer bedrijfsmiddelen bij gekomen voor het verbeteren van de leefomstandigheden in de gebouwde omgeving.

Veel aandacht gaat naar klimaataanpassing en duurzaam bouwen. Circulair bouwen is op dit moment het hoogst haalbare voor het milieu, maar het eerste duurzame gebouw verschijnde pas op de Milieulijst. Al snel telde de lijst steeds meer gebouwen met steeds meer certificaten. Daarnaast verschenen er duurzame bouwmaterialen, interieur en inrichting op de Milieulijst.

Lees het verhaal van Triodos, die een klimaatneutraal pand realiseerde zonder gasaansluiting.

MIA voor circulaire economie

Pas in 2013 doet de term circulaire economie zijn intrede in de Milieulijst. De MIA besteedde al sinds 2004 aandacht aan grondstoffenbesparing en in dat jaar kwam ook de eerste generieke code voor grondstoffenbesparing in verpakkingen op de lijst.

Inmiddels zijn er veel meer omschrijvingen op de Milieulijst die bijdragen aan een circulaire economie. Deze hebben hun plek gevonden in hoofdstuk 1 van de Milieulijst. En ook in hoofdstuk 2 (landbouw), hoofdstuk 4 (CO2-benutting) en hoofdstuk 6 (duurzaam bouwen) staan veel bedrijfsmiddelen die passen in een circulaire economie.

Lees het verhaal van PeelPioneers, die een duurzame bestemming voor sinaasappelschillen vonden.

MIA voor vermindering luchtemissies

Bij de start van de MIA droeg bijna elk bedrijfsmiddel op de Milieulijst wel iets bij aan het verminderen van luchtemissies (-uitstoot). Schone lucht is nog steeds een belangrijk milieuthema. Waar we nu inzetten op het binden van CO2 en het voorkomen of reduceren van stikstofoxiden en fijnstof, was in 2000 een metaalgaasfilter al MIA-waardig. In 2000 kon je MIA krijgen voor een investering in het afdrukken van pasfoto’s van een digitale opname zonder tussenkomst van organische oplosmiddelen.

Lees het verhaal van afvalverbrander AVR, die de bij verbranding vrijkomende CO2 geschikt maakte om in de glastuinbouw te gebruiken.

Meer weten over MIA\Vamil?

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot 12%. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Lees meer over de MIA\Vamil.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.