Green Deals en MIA\Vamil | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Green Deals en MIA\Vamil

23-03-2021

Met de Green Deal-aanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving om de overgang naar een duurzame economie te versnellen.

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en groepen burgers soms tegen weerstanden aan. De Green Deal-aanpak richt zich op het wegnemen van belemmeringen, waardoor initiatieven (sneller) tot stand komen. Samen met de betrokken partijen zoekt de rijksoverheid naar oplossingen door:

  • het bieden van experimenteerruimte;
  • het aanpassen van wet- en regelgeving;
  • het samenbrengen van partijen en voeren van regie;
  • het creëren van draagvlak;
  • het leggen van verbindingen met andere beleidsterreinen.

Het uiteindelijke doel is dat Green Deals de weg vrij maken voor andere initiatieven en zo een vliegwiel in werking zetten. De Green Deal-aanpak is een gezamenlijke aanpak van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, maar ook andere ministeries kunnen betrokken zijn. Sinds 2011 zijn er meer dan 230 Green Deals gesloten, met meer dan 1.750 deelnemende partijen.

Centrale thema’s zijn energie, voedsel, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economie, klimaat en bouw.

Voorbeelden uit de praktijk

Een Green Deal is niet bedoeld als een instrument voor financiële ondersteuning van initiatieven. MIA en/of Vamil helpt soms wel om een lopende Green Deal tot uitvoering te brengen.
 
Enkele voorbeelden van Green Deals die nu lopen en waarbij MIA\Vamil een rol kan spelen:

Green Deals en eventuele rol MIA\Vamil
Green DealsEventuele rol MIA/Vamil
Green Deal Circulaire Festivals
Green Deal Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat
Green Deal Soja in Nederland
Green Deal Circulaire DenimRecyclingapparatuur voor textiel 
Green Deal Zeevaart Binnenvaart en HavensNOx-reductiesysteem voor een schip
Green Deal Scheepsafvalketen / Green Deal Visserij voor een Schone ZeeBalenpers voor plastic afval op zeeschepen
Green Deal verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemassenOpwerkingsinstallatie voor AEC-bodemas
Green Deal Duurzame GeleiderailApparatuur of voorziening voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.