Leveranciers: uw product op de Milieulijst | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Leveranciers: uw product op de Milieulijst

03-03-2021

Wilt u een innovatief of milieuvriendelijk product op de markt brengen? Of wilt u uw markt verbreden? Laat uw product dan op de Milieulijst zetten voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Als uw product op de Milieulijst staat, kunnen uw afnemers belastingvoordeel krijgen. Dat verlaagt de financiële drempel voor de investering. Bovendien hebben producten op de Milieulijst een aantoonbaar groen imago.

Zoek in onze online tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Uw product op de Milieulijst

U kunt tot uiterlijk 15 augustus 2021 een voorstel tot opname op de Milieulijst 2022 doen. Lees in het Stappenplan voorstel Milieulijst hoe u een voorstel indient. De omschrijvingen op deze lijst zijn zo opgesteld dat hier verschillende technieken met vergelijkbare milieuprestaties onder kunnen vallen. Past uw milieuvriendelijke en innovatieve product nog niet bij één van de omschrijvingen? Dan kunt u een voorstel aandragen voor het aanpassen of toevoegen van een nieuwe omschrijving. Het bedrijfsmiddel moet wel voldoen aan een aantal criteria. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast, eventueel met een aangepaste omschrijving die u heeft voorgesteld.

Positieve lijsten

U kunt ook een verzoek indienen voor opname van uw type bedrijfsmiddel op een positieve lijst. Positieve lijsten zijn lijsten waarop merken en typen van bedrijfsmiddelen staan genoemd. Van deze merken en typen is bekend dat deze aan de eisen (kunnen) voldoen van een codeomschrijving op de Milieulijst. Dit is vastgesteld op basis van technische specificaties die we van de leveranciers hebben ontvangen.

Er is een beperkt aantal positieve lijsten die horen bij de Milieulijst. Kijk voor meer informatie en tips over opname op de positieve lijsten op de pagina Positieve lijsten.

Suggesties, ideeën en opmerkingen

Wij horen graag al uw suggesties, ideeën en opmerkingen. Bijvoorbeeld:
  • als de oplossing van een voor uw branche specifiek milieuprobleem op de Milieulijst onderbelicht blijft;
  • als u tegen problemen aanloopt bij het verkrijgen van de benodigde keurmerken voor MIA\Vamil;
  • als de procedure voor opname op de Milieulijst volgens u niet duidelijk omschreven is in de brochure of op de website;
  • als u de omschrijvingen op de Milieulijst niet duidelijk vindt.
Stuur uw suggesties, ideeën en opmerkingen naar milieulijst@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.