Leveranciers: stappenplan voorstel Milieulijst | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Leveranciers: stappenplan voorstel Milieulijst

21-01-2021

Wilt u een innovatief en milieuvriendelijk product op de markt brengen? Laat uw product dan op de Milieulijst zetten voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hieronder leest u hoe dat doet.

De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast.

Stap 1

Controleer eerst of uw product misschien al onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt. Gebruik daarvoor de digitale zoekfunctie. Neem bij twijfel contact met ons op.

Stap 2

Wilt u een voorstel indienen tot opname op de Milieulijst? Zorg dan dat u dit uiterlijk 15 augustus 2021 doet. Voor een zorgvuldige afhandeling adviseren wij u het voorstel ruim voor deze datum in te dienen, zodat wij voldoende tijd hebben voor de benodigde afstemming met alle betrokken overheidsorganen.

Gebruik voor het indienen van een voorstel het online-formulier Voorstel opname Milieulijst.

Heeft u op bepaalde vragen in het formulier geen antwoord? Geef dan aan welke instanties of bedrijven deze gegevens kunnen verstrekken. Beschikt u over verdere aanvullende informatie, dan is het belangrijk om deze beschikbaar te stellen. Denk bijvoorbeeld aan vakliteratuur of documentatiemateriaal. Voor een nadere toelichting kunt u contact met ons opnemen.

Let op
Voorstellen die uitsluitend gericht zijn op energiebesparing en -opslag kunt u indienen via de EIA.

Stap 3

Wij toetsen uw voorstel aan de criteria voor opname op de Milieulijst. Zo nodig vragen wij u om aanvullende gegevens.

Stap 4

Wij brengen een advies uit over uw voorstel aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stap 5

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beslist of uw voorstel wordt goedgekeurd.

Stap 6

De nieuwe Milieulijst wordt tegen het einde van het jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op deze website. Over de samenstelling van de lijst wordt niet gecorrespondeerd. Wel nemen we contact met u op als uw voorstel is opgenomen, en zo niet wat de reden hiervoor is geweest.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.