Leveranciers: stappenplan voorstel Milieulijst | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Leveranciers: stappenplan voorstel Milieulijst

17-08-2021

Wilt u een innovatief en milieuvriendelijk product op de markt brengen? Laat uw product dan op de Milieulijst zetten voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Het indienen van voorstellen voor opname op de Milieulijst 2022 kon tot 15 augustus 2021.

Vanaf 1 januari 2022 heeft u weer de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor de Milieulijst 2023. Volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1

Controleer eerst of uw product misschien al onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt. Gebruik daarvoor de digitale zoekfunctie. Neem bij twijfel contact met ons op.

Stap 2

Vanaf 1 januari 2022 heeft u de mogelijkheid om een voorstel in te dienen voor de Milieulijst 2023.

Gebruik dan het voorstelformulier dat vanaf 1 januari 2022 beschikbaar is in deze stap. Houd er alvast rekening mee dat het belangrijk is dat u aanvullende informatie over uw voorstel beschikbaar kan stellen. Denk bijvoorbeeld aan vakliteratuur of documentatiemateriaal, maar ook welke instanties of bedrijven (meer) informatie over uw voorstel kunnen verstrekken.

Stap 3

Wij toetsen uw voorstel aan de criteria voor opname op de Milieulijst. Zo nodig vragen wij u om aanvullende gegevens.

Stap 4

Wij brengen een advies uit over uw voorstel aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stap 5

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beslist of uw voorstel wordt goedgekeurd.

Stap 6

De nieuwe Milieulijst wordt tegen het einde van het jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op deze website. Over de samenstelling van de lijst wordt niet gecorrespondeerd. Wel nemen we contact met u op als uw voorstel is opgenomen, en zo niet wat de reden hiervoor is geweest.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.