Service menu right

Milieulijst MIA\Vamil

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dat kan als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot 12 % van de investering.

U kunt digitaal zoeken in de Milieulijst naar milieuvriendelijke en energiezuinige technieken met fiscaal voordeel. Zoeken kan op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. Ook kunt u de brochure met de Milieulijst gebruiken.

Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt in uw onderneming en die u niet wilt verkopen. U hebt ze nodig om uw producten te maken of uw diensten te verlenen.

Voor de MIA\Vamil geldt dat clusters van onderdelen die van elkaar afhankelijk zijn en alleen samen voldoen aan de in de Milieulijst vereiste omschrijving, als één bedrijfsmiddel worden gezien.

Op de Milieulijst staat elk bedrijfsmiddel omschreven met:

 • een code; 
 • de naam;
 • het doel van het bedrijfsmiddel en de eisen waaraan het voor de MIA\Vamil moet voldoen;
 • de onderdelen waaruit het gewoonlijk bestaat. Onderdelen waar 'en al dan niet de volgende onderdelen' voor staat, kunnen ook deel uitmaken van de investering en komen dan eveneens in aanmerking voor de MIA\Vamil;
 • al dan niet een toelichting op de omschrijving, de milieudoelen, beoogde sectoren en status.

De letter in elke code geeft aan welke regeling van toepassing is en het bijbehorende aftrek- en/of afschrijvingspercentage. Zie onderstaand figuur:

Legenda Milieulijst
MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap. Voor de meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst kunt u zowel MIA- als Vamil-voordeel krijgen.

Uitleg van de letter (A tot en met G) in een code op de Milieulijst:  

 • A = 27% MIA + 75% Vamil
 • B = 13,5% MIA + 75% Vamil
 • C = alleen 75% Vamil
 • D = alleen 27% MIA
 • E = alleen 13,5% MIA
 • F = 36% MIA + 75% Vamil
 • G = alleen 36% MIA

Wijzigingen in de Milieulijst 2020

We passen de Milieulijst jaarlijks aan. Lees de opvallendste veranderingen op Wijzigingen in de Milieulijst MIA\Vamil 2020.

Middelvoorschriften en doelvoorschriften

De Milieulijst maakt onderscheid tussen bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift (paragraaf 2a) en bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (paragraaf 2b).

Bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift

Op de Milieulijst staan voornamelijk bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift: doel, middel en werking zijn exact omschreven.

Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift

De prestatie die geleverd wordt, is richtinggevend bij bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. Een exacte technische omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dit biedt meer ruimte voor innovatie. Ook kunt u hierdoor een beroep doen op MIA\Vamil voor investeringen in het verduurzamen van uw productieproces.

Lees meer over bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift en de manier waarop meldingen hiervan gecontroleerd worden.

Uw bedrijfsmiddel op de Milieulijst

Heeft u een vernieuwende milieuvriendelijke techniek ontwikkeld die u graag op de markt wilt brengen? Raadpleeg hiervoor het Stappenplan voorstel Milieulijst.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.