Wijzigingen in de Milieulijst MIA\Vamil 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wijzigingen in de Milieulijst MIA\Vamil 2021

04-01-2021

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Ten opzichte van 2020 zijn er 50 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen op de Milieulijst 2021. 33 bedrijfsmiddelen zijn van de Milieulijst verdwenen.

Zoek in onze online tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

De Milieulijst 2021 is op 21 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Hieronder staan enkele opvallende wijzigingen ten opzichte van de Milieulijst 2020. Meer toelichting op deze wijzigingen staat in de Brochure/Milieulijst 2021. 

Circulaire economie

De Milieulijst 2021 biedt meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in een circulaire economie. Deze mogelijkheden zijn beter te vinden door een logischere indeling van de lijst en door nieuwe en duidelijkere omschrijvingen waarin het doel van de investering centraal staat.

Bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie zijn in de brochure herkenbaar aan een blauw icoon 'circulaire economie'. De meeste daarvan staan in hoofdstuk 1. CE-investeringen voor de landbouwsector staan in hoofdstuk 2, het nuttig toepassen van CO2 staat in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 6 staan CE-investeringen in gebouwen.

Nieuw op de Milieulijst zijn productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen. Ook het verwerken van gerecyclede grondstoffen in een nieuw product komt in aanmerking. Daarnaast kunnen ondernemers die investeren in het chemisch of mechanisch recyclen van afgedankte kleding een beroep doen op de regelingen.

Meer informatie over Biobased Economy en MIA\Vamil en Circulaire economie en MIA\Vamil.

Duurzame landbouw

Veehouders die investeren in het verminderen van stikstofemissies kunnen in 2021 weer rekenen op MIA\Vamil-voordeel. Omdat minder stikstof niet ten koste moet gaan van de CO2-emissie, moeten duurzame stallen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij in 2021 de energiebehoefte van luchtwassers compenseren met energiebesparende maatregelen.

Ook stelt de maatlat strengere eisen aan de minimale leefruimte per dier. Voor investeringen in 'agroforestry', eiwittransitie en zuiniger omgaan met zoetwaterbronnen zijn de mogelijkheden juist verruimd. Veel supermarkten willen alleen nog landbouwproducten met het keurmerk On the way to PlanetProof zodat overheidssteun voor die manier van telen niet meer nodig is.

Meer informatie over agrarisch en MIA\Vamil.

Duurzame mobiliteit

In 2021 biedt de MIA\Vamil meer voordeel voor elektrische kranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische machines die gebruikt kunnen worden in de bouwsector. Hiermee dragen de regelingen bij aan elektrificatie van deze branche en verdere aanpak van de stikstofemissies bij bouwprojecten.

De steun voor de aanschaf van elektrische personenauto’s is beperkt tot tien auto’s per ondernemer. Om elektrische en waterstof-deelauto’s beter te stimuleren is er een bedrijfsmiddel opgenomen voor toegangssystemen voor deelauto’s. Ook elektrische vliegtuigen en helikopters komen in 2021 in aanmerking.

Meer informatie over duurzame mobiliteit, elektrisch rijden en MIA\Vamil en over mobiele werktuigen en MIA\Vamil.

Klimaat en lucht

De mogelijkheden voor schakelsystemen en het uitfaseren van SF6 zijn herzien en verruimd. Accu’s voor handgereedschap komen niet meer in aanmerking voor MIA\Vamil omdat de investeringen hierin zich zo snel terugverdienen dat steun niet meer nodig is. Verder is er fiscale steun mogelijk voor het koelen van ruimten met een chiller waarbij water in plaats van HFK’s als koudemiddel wordt gebruikt.

Meer informatie over industrie en MIA\Vamil.

Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5 van de Milieulijst is nadrukkelijker ingericht ter bevordering van biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Mogelijkheden voor het vergroenen van een bedrijventerrein zijn verruimd. Nieuw is een maai-arm waarmee zwerfvuil uit het maaisel wordt geweerd wat een betere kwaliteit maaisel oplevert.

Meer informatie over klimaatadaptatie en MIA\Vamil.

Gebouwde omgeving

De voorwaarden voor duurzame gebouwen zijn veranderd. Dit is een gevolg van het uitbrengen van nieuwe versies van de certificatieschema's BREEAM, GPR en LEED BD+C.

Ook voor circulaire gebouwen geldt een nieuwe set van eisen. Daarnaast kunnen ondernemers bij de bouw van een duurzaam industriegebouw kiezen tussen combinaties van een vegetatiedak, gevelbegroeiing, witte dakbedekking en voorzieningen voor duurzame energieopwekking. Voor relatief kleine gebouwen is een ruimer bedrag beschikbaar, maar ook andere maximale bedragen zijn verhoogd.

Bovendien zijn er in 2021 nieuwe circulaire bouw- en interieurmaterialen opgenomen op de Milieulijst, zoals bakstenen en tegels van gerecycled materiaal, biobased vloerbedekking en isolatiemateriaal van gerecycled polystyreen of kalkhennep.

Meer informatie over duurzaam bouwen en MIA\Vamil.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.