Duurzaam bouwen en MIA\Vamil | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzaam bouwen en MIA\Vamil

09-08-2021

Bent u van plan om te investeren in een nieuw duurzaam of circulair gebouw? Renoveert u een gebouw tot een duurzaam gebouw? Of wilt u investeren in circulaire (bouw)materialen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Voorwaarde is dat u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat.

Zoek in onze online tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Circulaire gebouwen

Op de Milieulijst staan meerdere mogelijkheden voor circulair bouwen. Voor gebouwen zijn dit de volgende codes.

 • circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie (G 6100)
 • circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie (D 6101)
 • circulaire woning (G 6102)
 • circulaire woon-of utiliteitsgebouwgevel (G 6105)

Voor deze codes gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • U levert een Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)-berekening aan volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020).
 • Nieuw is dat voor de gebouwen geldt dat er ten minste 5 bouwmaterialen moeten worden toegepast met een categorie 1 productkaart in de NMD. Deze 5 bouwmaterialen moeten of een bepaald percentage aan secundaire grondstoffen bevatten of voor een bepaald percentage aan herbruikbare materialen betreffen. Zie voor de exacte eisen de code-omschrijvingen.
 • U dient een materialenpaspoort in.
 • U deelt het bouwontwerp, de resultaten en de geleerde lessen van het project openbaar op het Podium duurzame gebouwen van RVO. Dit gebeurt in het kader van kennisdeling en analysedoeleinden. Kennisdeling is belangrijk voor het vormen van een circulaire economie.

Handreiking

Hieronder vindt u een handreiking (pdf) voor het melden van een circulair gebouw.

Circulaire (bouw)materialen

De Milieulijst biedt ook mogelijkheden voor investeringen in circulaire (bouw)materialen of circulaire inrichting van een gebouw. Voorbeelden van codes zijn:

 • keramische bakstenen met ten minste 60% gerecycled materiaal (F 6210)
 • bio-asfalt (G 6215)
 • circulaire keuken met terugnamegarantie (A 6318)
 • modulair herbruikbaar wandsysteem (A 6319)
 • circulair matras met terugnamegarantie (F 6320)
 • vloerbedekking op basis van biomassa of gerecycled materiaal (F 6340 tot en met B 6343)
 • circulaire PV-panelen (C 6410)

Circulaire PV-panelen

PV-panelen komen alleen in aanmerking voor de Vamil als deze:

 • specifiek ontworpen zijn om hoogwaardig te recyclen, en 
 • worden geleverd met een materialenpaspoort, en
 • een terugnamegarantie van de producent hebben.

Als u investeert in circulaire PV-panelen komt u mogelijk ook in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA)

BREEAM, GPR Gebouw en LEED

De omschrijvingen voor duurzame gebouwen met een BREEAM-, GPR Gebouw- of LEED-certificaat zijn dit jaar aangepast. Dit is een gevolg van het uitbrengen van nieuwe versies van de 3 schema’s. De maximale bedragen die gelden voor de gebouwen zijn opgehoogd, waarbij er onderscheid is aangebracht tussen kleine en grote gebouwen.

Gebouwen met industriefunctie

Voor gebouwen met een industriefunctie is de eis voor een vegetatiedak vervangen door verschillende opties. Voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallatie op het dak kunnen gecombineerd worden met witte dakbedekking of een vegetatiedak. Daarnaast is het ook mogelijk om te kiezen voor een witte dakbedekking in combinatie met een gevelbegroeiingssysteem.

Vervolgmeldingen onder één code

Vervolgmeldingen van gebouwen met BREEAM, GPR of LEED BD+C moet u melden onder code E 6130 '(Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2018,2019, of 2020'. Voor deze code komen uitsluitend vervolginvesteringen in aanmerking voor investeringen die gemeld zijn onder code 6115, 6120 of 6125 van de Milieulijst 2018, 2019 of 2020. Een meerjarig project kan zo beoordeeld worden op het eisenpakket dat gesteld is in het eerste meldingsjaar.

U leest hier meer over duurzame gebouwen op de volgende pagina's:

Binnenklimaat

Ter ondersteuning van de klimaatinstallatie in een gebouw kunt u voor het zuiveren en koelen van binnenruimten een inpandig muurbegroeiingsysteem gebruiken. Hiervoor is code F 6330 in de Milieulijst opgenomen.

Duurzaam hout en ketencertificering

Wilt u de MIA gebruiken voor een investering waarbij u nieuw hout toepast? Dan moet u - als aanvullende eis - voldoen aan de toepassing van duurzaam hout, zoals vermeld in de algemene bepalingen nr. 10, voorin de Milieulijst 2021.

Dit betekent dat in elk gebouw dat u meldt voor de MIA, al het aangeschafte nieuwe duurzame hout gecertificeerd en goedgekeurd moet zijn met een certificeringssysteem dat geaccepteerd is door het Timber Procurement Assessment Committee (TPAC). De opdrachtnemer(s)/aannemer(s) moet(en) een Chain of Custody (CoC)-certificaat hebben van een certificatiesysteem dat TPAC heeft goedgekeurd.

Daarnaast heeft RVO een ondertekende verklaring van de hoofdaannemer nodig. Hierin staat dat al het nieuwe toegepaste hout in het gebouw gecertificeerd duurzaam hout betreft, dat aangeschaft en verwerkt is volgens hun COC-certificaat.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina's:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.