Klimaatadaptatie en MIA\Vamil | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Klimaatadaptatie en MIA\Vamil

21-12-2020

De effecten van klimaatverandering kunnen veel schade aanrichten aan natuur en landbouw, maar hebben ook een directe invloed op onze leefomgeving en gezondheid. Ondernemers die investeren in maatregelen die de negatieve effecten van klimaatverandering beperken, kunnen rekenen op belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Op de Milieulijst 2021 staan verschillende maatregelen die voor de MIA\Vamil in aanmerking komen. Nieuw in 2021 is dat enkele klimaatadaptieve maatregelen ook voor woningen opengesteld zijn. Het gaat hier om het vegetatiedak en een gevel- of muurbegroeiingssysteem.

Zoek in onze online tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Gebouwde omgeving

In de gebouwde omgeving richten de maatregelen zich vooral op het omgaan met wateroverlast door extreme neerslag en hittestress.

Het hoge percentage verharding in de gebouwde omgeving draagt direct bij aan de problematiek. Op de Milieulijst 2021 staan een aantal bedrijfsmiddelen die hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)
  • voorziening voor het bufferen van regenwater
  • infiltratiesysteem
  • paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en infiltratie
  • regenwaterinstallatie
  • duurzame gebouwen, gerenoveerd of nieuw

Land- en tuinbouw

Klimaateffecten spelen ook in de land- en tuinbouw een toenemende rol. Verzilting van het grondwater en de bodem is een van die gevolgen. Dit kan een directe bedreiging voor de landbouwsector zijn.

Maar dit kan ook gezien worden als een kans. Om agrariërs die deze kans willen benutten te stimuleren, staan 'Productieapparatuur voor zilte teelt' en 'Productieapparatuur voor natte teelten (lisdodde, cranberry, kroosvaren of veenmos)' op de Milieulijst.

Om de effecten van een te hoge of juist te lage grondwaterstand door langdurige regenval of droogte op te vangen kunnen agrariërs investeren in 'Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage'. Deze bedrijfsmiddelen staan in hoofdstuk 2 op de Milieulijst 2021.

Ook voor kassen staan er verschillende bedrijfsmiddelen op de Milieulijst die inspelen op de effecten van klimaatverandering. Voorbeelden hiervan zijn een 'Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw' en 'Waterberging onder de kas'.

Inzet van groen

Vooral in de gebouwde omgeving fungeren bomen en planten als temperatuurbuffer. Groen draagt bij aan de verlaging van de temperatuur in de stad: oppervlakken met planten warmen minder snel op en houden minder warmte vast.

Planten verdampen water en dat heeft een verkoelende werking op de directe omgeving. Bovendien werken groene daken koude- en warmteregulerend. Dit zorgt voor een beter binnenklimaat, is energiebesparend en zorgt daarmee voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast draagt het bij aan het in stand houden van de biodiversiteit.

Investeringen in groen ontbreken daarom niet op de Milieulijst. Voorbeelden van groene investeringen die fiscaal gestimuleerd worden, zijn:

  • vergroening van een bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)
  • natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving
  • voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.