Veelgestelde vragen MIA\Vamil | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen MIA\Vamil

Veelgestelde vragen

Welke Milieulijst is van toepassing?

De datum waarop u een investeringsverplichting aangaat, bepaalt welke Milieulijst van toepassing is. Is de orderbevestiging getekend in 2020 dan moet u voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Milieulijst 2020, ongeacht wanneer het bedrijfsmiddel wordt afgeleverd.

 

Kan ik energiebesparende bedrijfsmiddelen melden voor MIA\Vamil?

In principe stimuleert MIA\Vamil investeringen die primair een milieuvoordeel anders dan een energiebesparing bieden. Energiebesparende technieken kunnen mogelijk wel gemeld worden voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Kan de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gecombineerd worden met MIA\Vamil?

Ja, de nieuwe en tijdelijke investeringskorting BIK, kan gecombineerd worden met MIA\Vamil. 

Wat komt er volgend jaar op de Milieulijst?

De nieuwe Milieulijst wordt meestal in de laatste week van december in de Staatscourant gepubliceerd. Totdat de tekst van de nieuwe Milieulijst gepubliceerd is, worden geen mededelingen gedaan over de inhoud van de Milieulijst of over eisen die daarin gesteld worden.

Kan MIA\Vamil eerder sluiten in verband met budgetoverschrijding?

Wanneer de budgetoverschrijding in zicht is, kan de minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen. Dit is sinds 2008 niet meer voorgekomen, omdat het budget dat overblijft in het ene jaar mee mag naar een volgend jaar. Een eventuele sluiting publiceert de minister in de Staatscourant. Investeringen die zijn gedaan vóór publicatie van dat besluit mag u nog melden voor MIA\Vamil.

Wat wordt verstaan onder kleine, middelgrote en grote ondernemingen?

Een definitie en uitleg over het begrip ‘kleine en middelgrote ondernemingen’ ofwel KMO’s vindt u op de website van de Europese commissie. De gebruikershandleiding voor KMO’s is daar in Nederlandse vertaling te downloaden.

Naast 75% Vamil, hoe schrijf ik de overige 25% af?

Van de milieu-investeringskosten mag u 75% willekeurig afschrijven. De overige 25% schrijft u regulier af. Bekijk ons rekenvoorbeeld. Per bedrijfsmiddel kan niet meer dan € 25 miljoen willekeurig worden afgeschreven.

Kan een overheidsorganisatie een beroep doen op EIA, MIA of Vamil?

Overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Niet alle activiteiten van overheden vallen onder de belastingplicht. Op de site van de Belastingdienst vindt u om welke activiteiten het gaat.

Voor alle belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting (en dat kunnen vanaf 2016 dus ook onderdelen van overheidslichamen zijn) geldt dat ze een beroep op de investeringsfaciliteiten, zoals EIA, MIA en Vamil, kunnen doen. Uiteraard moet de investering dan wel zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat als een fiscale (belastingplichtige) onderneming wordt beschouwd.

Kan een vereniging of stichting een beroep doen op EIA, MIA of Vamil?

Ook een stichting of vereniging moet in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe dat zit. 

Is de stichting of vereniging belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Dan kan deze een beroep doen op de investeringsfaciliteiten, zoals EIA, MIA en Vamil. Uiteraard moet de investering dan wel zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat als een fiscale (belastingplichtige) onderneming wordt beschouwd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.