Veelgestelde vragen glastuinbouw | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen glastuinbouw

 

 

Veelgestelde vragen

Groen Label Kas: Hoe weet ik onder welke gewasgroep ik mijn investering moet melden?

De Milieulijst hanteert verschillende maximumbedragen per gewasgroep. Er zijn 4 gewasgroepen: groenten, bloemen, potplanten en uitgangsmateriaal. De hoogte van de maximumbedragen zijn mede gebaseerd op de kosten voor een teeltsysteem voor een bepaalde groep. Uw investering zal ingedeeld worden aan de hand van het te telen gewas/product. In het overzicht gewasgroepen zijn de meest voorkomende teelten ingedeeld naar gewasgroep.

U kunt dit vinden met onze online zoektool. U kunt daarbij onder andere filteren op de trefwoorden 'Groen Label Kas' en ook de Milieulijst van het juiste jaar.

Kas met certificaat 'On the way to Planet-Proof' (voorheen Milieukeur). Ik heb nog geen certificaat voor mijn nieuw te bouwen / aan te passen kas, maar ik ben al wel opdrachten aangegaan. Wat nu?

Zorg er in ieder geval voor dat u de investeringen in uw kas tijdig meldt voor de MIA en de Vamil. Daarnaast is van belang dat u kunt aantonen dat u een verplichting bent aangegaan met een keuringsinstantie voor het verkrijgen van het 'On the way to Planet-proof'-certificaat. Binnen 3 maanden na de MIA/Vamil-melding moet u een aanmeldbevestiging voor dit certificaat kunnen overleggen. Hiervoor volstaat:
- een getekende offerte met bewijs van verzending naar of ontvangst bij de certificerende instantie (CI), of
- een bevestiging vanuit de CI per e-mail.
Let er ook op dat er binnen 3 jaar na de aanmeldbevestiging een 'On the way to Planet-Proof'-certificaat is afgegeven.

In de Milieulijst staat bij codes 2111 t/m 2113 dat investeringen in een kas uitsluitend in zijn geheel voor de betreffende code kan worden gemeld. Wat wordt hiermee bedoeld?

Voor de bouw van een totale kas geldt een maximaal bedrag per m2 glasoppervlak. Dit bedrag is gebaseerd op de meerkosten ten opzichte van een reguliere kas en houdt rekening met de mogelijkheden die de Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt voor energie-investeringen in de kas.

Het is niet de bedoeling dat deze maximale bedragen omzeild worden door losse voorzieningen zoals insectengaas of voorzieningen voor biologische bestrijding van ziekten en plagen onder een andere code te melden. Wanneer u investeert in een kas zoals omschreven onder code 2111 t/m 2113 kunt u daarom de investeringen in de kas uitsluitend in zijn geheel onder 2111 t/m 2113 melden.

Wanneer u de kas niet meldt onder 2111 t/m 2113 kunt u uiteraard wel losse technieken onder de andere codes melden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.