Service menu right

Mijnbouw en mogelijke gevolgen

Bij het woord 'mijnbouw' denken de meeste mensen aan steenkoolwinning, zoals dat vroeger in de mijnen in Limburg gebeurde. Tegenwoordig bestaat mijnbouw vooral uit de winning van aardgas, aardolie en zout. Ook winning van aardwarmte (geothermie) en opslag van stoffen in diepe aardlagen vallen onder mijnbouw.

Als stoffen uit de diepe ondergrond worden gehaald, ontstaat een onderdruk op enkele kilometers diepte. Door die onderdruk kan de bodem dalen. In bepaalde gevallen kunnen daarbij aardbevingen ontstaan. Het mijnbouwbedrijf is aansprakelijk voor de schade die door de mijnbouw optreedt.

Aardbevingen

Mijnbouwactiviteiten kunnen leiden tot schade. Dit is het duidelijkst te zien in de provincie Groningen, waar de gaswinning uit het Groningenveld heeft geleid tot aardbevingen.

Sinds 19 maart 2018 behandelt de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade Groningen de schade die hierdoor ontstaat. De Nationaal Coördinator Groningen behandelt de complexe schadegevallen en werkt aan het versterken van woningen en andere gebouwen.

In andere provincies komen aardbevingen bijna niet voor. Actuele informatie over aardbevingen vindt u op de website van het KNMI.

Bodemdaling of -stijging

In tegenstelling tot aardbevingen heeft bodemdaling en -stijging in Nederland vooral natuurlijke oorzaken. De relatie tussen bodemdaling en mijnbouw kunt u zien in deze animatie. Rijkswaterstaat heeft de verwachte bodemdaling en –stijging tussen 1964 en 2050 in kaart gebracht.

Verwachte bodemdaling en stijging in 2050

De meest voorkomende oorzaak van bodemdaling is veengrond. Deze grond komt in het westen en noorden van Nederland veel voor. Het veen daalt en vergaat. Hierdoor zakt de bodem. Daarom moet het waterschap periodiek de grondwaterstand laten dalen. Dat zorgt weer voor verdere daling van het veen. Dit kan leiden tot een daling van wel een centimeter per jaar.

Ook het drogen van kleigrond is een veel voorkomende oorzaak van bodemdaling. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Flevopolder. Deze daling is gelukkig beperkt en eindigt ook na verloop van tijd.

Schade aan huizen die ontstaat door natuurlijke oorzaken wordt meestal niet vergoed.

Overige schade

Mijnbouwschade kan ook ontstaan door bijvoorbeeld lekkages aan leidingen of bouwwerkzaamheden ten behoeve van mijnbouw. Het mijnbouwbedrijf is aansprakelijk als de relatie met de mijnbouwactiviteiten duidelijk is.