Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Tijdelijk gesloten
10-09-2021

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Wijzigingen in de MIT in 2021

De MIT-regeling is in lijn gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Landelijk is dat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak. Regionaal hebben veel provincies hun economisch beleid herijkt en zijn nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook in dat regionale beleid zijn missies en sleuteltechnologieën leidend.

Missies en Sleuteltechnologieën

Mkb’ers die een project willen indienen, wordt geadviseerd met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid rekening te houden. Voor projecten die al gericht zijn op de verschillende maatschappelijke opgaven verandert er niet zo veel. Voor andere projecten kan dat wel het geval zijn. Voor de context van het nieuwe beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en voor voorbeelden kunt u zich oriënteren via topsectoren.nl.

Lees meer over de verschillende KIA’s en hoe deze worden geïnterpreteerd binnen de MIT-regeling in Bijlage 3.4.1 van de Staatscourant publicatie MIT-regeling (publicatiedatum: 1-4-2021).

Indienen bij regionaal loket tenzij…

Voor MIT 2021 geldt dat u in principe uw aanvraag bij één van de regionale loketten indient tenzij u niet terecht kan in de regio. Voor MIT haalbaarheidsprojecten kunt u ongeacht het thema altijd in de regio terecht. Bij de MIT R&D samenwerking kunnen alleen de regio-overschrijdende projecten terecht in het landelijke (RVO) loket.

Luik voor Duurzame visserij en aquacultuur

Een uitzondering daarop zijn MIT haalbaarheidsprojecten waarvan de activiteiten passen binnen het LNV programma Duurzame visserij en aquacultuur. Hiervoor is een apart luik in het landelijke (RVO) loket met een eigen budget.

Budget

Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument. Hieronder vindt u het overzicht.

Landelijk budget

InstrumentBudget
Kennisvouchers€ 2 miljoen
Haalbaarheidsprojecten€ 0,4 miljoen*

R&D-samenwerking 

€ 3.055.625**

TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars

€ 2,2 miljoen

* - dit budget is volledig beschikbaar voor MIT-haalbaarheidsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen paragraaf 3.e.1. Duurzame visserij en aquacultuur van de bijlage bij de regeling

** - waarvan ten hoogste € 1.527.812 (50% van het totale budget ) voor grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Informatie over de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's. Via de Loketwijzer komt u bij het juiste regionale loket. Voor de kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) is alleen landelijk budget beschikbaar.

MIT in de praktijk

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruikmaken van de MIT? Lees het boekje 'MKB innoveert', waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. Vaak blijkt dat de bijdrage vanuit de MIT-regeling nét dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt.

Of bekijk de projecten die met de MIT zijn gerealiseerd.

Wetten en regels

Raadpleeg de officiële publicaties over de MIT.

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.