Service menu right

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

Budget

Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument. Hieronder vindt u het overzicht.

Landelijk budget

InstrumentBudget
Kennisvouchers€ 2 miljoen
Haalbaarheidsprojecten€ 3,795 miljoen*

R&D-samenwerking (klein en groot in totaal)
R&D-samenwerking (groot)

€ 8,105 miljoen**
Maximaal € 4,0525 miljoen

TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars

€ 2,2 miljoen

*- waarvan ten minste € 400.000 voor MIT-haalbaarheidsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame visserij en aquacultuur van het MIT-mkb-programma Agri&Food 2020
  - waarvan ten minste € 350.000 voor MIT-haalbaarheidsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke producten van het MIT-mkb-programma Agri&Food 2020

**- waarvan ten minste € 1.000.000 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke producten en
    - waarvan ten hoogste € 4.052.500 (50% van het totale budget van 8,105 miljoen) voor grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Lees ook het nieuwsbericht over het subthema Duurzame dierlijke producten op de site van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Beschikbaar budget MIT-Haalbaarheidsprojecten ruimschoots overtekend

Op de eerste dag van de MIT-regeling kwamen er al zoveel aanvragen voor MIT-haalbaarheidsprojecten binnen dat het beschikbare budget ruimschoots is overschreden.
De totaal aangevraagde subsidie van de eerste dag bedraagt ruim € 9,4 miljoen (op een beschikbaar budget van € 3.045.000).

Voor de 2 subthema’s binnen topsector ‘Agri & Food’ ('duurzame visserij en aquacultuur' en 'duurzame dierlijke producten') is nog wel budget beschikbaar.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Informatie over de de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's. Voor de kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) is alleen landelijk budget beschikbaar.

MIT in de praktijk

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruikmaken van de MIT? Lees het boekje 'MKB innoveert', waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. Vaak blijkt dat de bijdrage vanuit de MIT-regeling nét dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt.

Of bekijk de projecten die met de MIT zijn gerealiseerd.

Wet-en regelgeving

Raadpleeg de officiële publicaties over de MIT.

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *