Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

01-09-2020

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

Budget

Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument. Hieronder vindt u het overzicht.

Landelijk budget

InstrumentBudget
Kennisvouchers€ 2 miljoen
Haalbaarheidsprojecten€ 3,795 miljoen*

R&D-samenwerking (klein en groot in totaal)
R&D-samenwerking (groot)

€ 8,105 miljoen**
Maximaal € 4,0525 miljoen

TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars

€ 2,2 miljoen

*- waarvan ten minste € 400.000 voor MIT-haalbaarheidsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame visserij en aquacultuur van het MIT-mkb-programma Agri&Food 2020
  - waarvan ten minste € 350.000 voor MIT-haalbaarheidsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke producten van het MIT-mkb-programma Agri&Food 2020

**- waarvan ten minste € 1.000.000 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke producten en
    - waarvan ten hoogste € 4.052.500 (50% van het totale budget van 8,105 miljoen) voor grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Lees ook het nieuwsbericht over het subthema Duurzame dierlijke producten op de site van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Beschikbaar budget MIT-Haalbaarheidsprojecten ruimschoots overtekend

Op de eerste dag van de MIT-regeling kwamen er al zoveel aanvragen voor MIT-haalbaarheidsprojecten binnen dat het beschikbare budget ruimschoots is overschreden.
De totaal aangevraagde subsidie van de eerste dag bedraagt ruim € 9,4 miljoen (op een beschikbaar budget van € 3.045.000).

Voor de 2 subthema's binnen topsector 'Agri & Food' ('duurzame visserij en aquacultuur' en 'duurzame dierlijke producten') kunt u nog wel een aanvraag indienen. Binnen beide subthema's is inmiddels (stand per 1 september 2020) de subsidievraag wel hoger dan het beschikbare subsidiebudget. Op dit moment is nog een aantal aanvragen in beoordeling. Door eventuele afwijzingen van aanvragen kan budget vrijkomen waardoor uw aanvraag mogelijk alsnog in aanmerking komt voor subsidie.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Informatie over de de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's. Voor de kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) is alleen landelijk budget beschikbaar.

MIT in de praktijk

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruikmaken van de MIT? Lees het boekje 'MKB innoveert', waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. Vaak blijkt dat de bijdrage vanuit de MIT-regeling nét dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt.

Of bekijk de projecten die met de MIT zijn gerealiseerd.

Wet-en regelgeving

Raadpleeg de officiële publicaties over de MIT.

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.