Service menu right

MIT: Kennisvouchers

Tijdelijk gesloten

Bent u een mkb'er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden, kunt u gebruik maken van een voucher. Met deze 'waardebon' kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Subsidie voor kennisvouchers is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Budget

Voor de kennisvouchers is jaarlijks een budget van € 2 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

  • U bent een mkb-ondernemer en u zoekt antwoord op een kennisvraag over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.
  • Een kennisinstelling gaat die vraag beantwoorden.
  • Met de voucher kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen.
  • Na ontvangst van de voucher dient u binnen 4 maanden een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling in.
  • Na afronding van het project draagt u de voucher over aan de kennisinstelling. De kennisinstelling verzilvert de voucher bij ons. Dit verloopt via mijn.rvo.nl.
  • De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

Lees ook het nieuwsbericht over Kennisvouchers voor het thema Duurzame dierlijke producten op de site van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Na uw aanvraag

Heeft u een MIT-kennisvoucher aangevraagd, dan ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Daarna neemt u de volgende stappen:

Offerte indienen

Binnen 4 maanden nadat u de kennisvoucher heeft ontvangen, dient u een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling in. Dit doet u op mijn.rvo.nl. U klikt daarvoor op de button MIT Kennisvouchers beheren en logt in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar uw zaak en uploadt u de offerte. Wij streven ernaar om binnen 8 weken uw offerte te beoordelen en een reactie te geven.

Offerte indienen

Wijzigingen doorgeven

Wilt u iets wijzigen aan uw kennisvoucher? Dan geeft u dit door via mijn.rvo.nl. U klikt daarvoor op de button MIT kennisvoucher beheren en logt in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar uw zaak en kiest u de gewenste wijzigingsoptie.

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing over uw wijziging. Heeft u de einddatum gewijzigd, dan wordt die wijziging direct doorgevoerd. U ziet de gewijzigde einddatum in uw zaak en ontvangt hier geen verder bericht over.

Kennisvoucher overdragen

Is uw kennisoverdrachtproject afgerond, dan draagt u uw kennisvoucher over aan de kennisinstelling. Dit doet u op mijn.rvo.nl. U klikt daarvoor op de button MIT kennisvoucher beheren en logt in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar Overdragen en voert u de taak Voucheroverdracht uit.

Als ondernemer kunt u ook een intermediair vragen om de overdracht uit te voeren. In dat geval moet u eerst de ‘Verklaring overdracht MIT-kennisvoucher’ invullen en ondertekenen. Uw intermediair uploadt deze verklaring dan bij de overdracht. U vindt de verklaring op mijn.rvo.nl.

Kennisvoucher verzilveren

Als de ondernemer of intermediair de kennisvoucher heeft overgedragen, kan de kennisinstelling deze verzilveren. Als kennisinstelling ontvangt u een notificatiemail als de overdracht is verwerkt. Vervolgens verzilvert u de voucher op mijn.rvo.nl. U klikt daarvoor op de button MIT kennisvoucher beheren en logt in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar de betreffende zaak en kiest u voor Verzilveren.

Let op: u moet de kennisvoucher verzilveren binnen 12 maanden nadat de voucher is verstrekt. Doet u dat te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald. U kunt deze termijn eenmaal verlengen met 6 maanden.

Wij controleren de aanvragen voor verzilvering steekproefsgewijs. Valt een aanvraag in de steekproef, dan vragen wij u om extra informatie aan te leveren.

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.