MIT kennisvouchers aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT: Kennisvouchers

04-05-2021

Bent u een mkb'er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden, kunt u gebruik maken van een voucher. Met deze 'waardebon' kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Subsidie voor kennisvouchers is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Budget

Voor de kennisvouchers is jaarlijks een budget van € 2 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

  • U bent een mkb-ondernemer en u zoekt antwoord op een kennisvraag over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.
  • Een kennisinstelling gaat die vraag beantwoorden.
  • Met de voucher kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen.
  • Na ontvangst van de voucher dient u binnen 4 maanden een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling in.
  • Na afronding van het project draagt u de voucher over aan de kennisinstelling. De kennisinstelling verzilvert de voucher bij ons. Dit verloopt via mijn.rvo.nl.
  • De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021.

Op de sluitingsdatum moet uw aanvraag uiterlijk 17:00 uur ingediend zijn. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Vraag tijdig eHerkenning aan wanneer u dit nog niet heeft.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Heeft u een MIT-kennisvoucher aangevraagd, dan ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Daarna neemt u de volgende stappen:

Offerte indienen

Binnen 4 maanden nadat u de kennisvoucher heeft ontvangen, dient u digitaal een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling in. U klikt daarvoor eerst op de button Offerte indienen hieronder en daarna op de button MIT Kennisvouchers beheren. U logt daarbij in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar uw zaak en uploadt u de offerte. Wij streven ernaar om binnen 8 weken uw offerte te beoordelen en een reactie te geven.

Offerte indienen

Wijzigingen doorgeven

Wilt u iets wijzigen aan uw kennisvoucher? U klikt daarvoor eerst op de button hieronder en daarna op de button Aanvraag beheren en logt in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar uw zaak en kiest u de gewenste wijzigingsoptie.

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing over uw wijziging. Heeft u de einddatum gewijzigd, dan wordt die wijziging direct doorgevoerd. U ziet de gewijzigde einddatum in uw zaak en ontvangt hier geen verder bericht over.

Wijzigingen doorgeven 

Kennisvoucher overdragen

Is uw kennisoverdrachtproject afgerond, dan draagt u uw kennisvoucher over aan de kennisinstelling. U klikt daarvoor op de button hieronder en daarna op de button Aanvraag beheren en logt in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar Overdragen en voert u de taak Voucheroverdracht uit.

Als ondernemer kunt u ook een intermediair vragen om de overdracht uit te voeren. In dat geval moet u eerst de 'Verklaring overdracht MIT-kennisvoucher' invullen en ondertekenen. Uw intermediair uploadt deze verklaring dan bij de overdracht.

Kennisvouchers overdragen

Kennisvoucher verzilveren

Als de ondernemer of intermediair de kennisvoucher heeft overgedragen, kan de kennisinstelling deze verzilveren. Als kennisinstelling ontvangt u een notificatiemail als de overdracht is verwerkt. Vervolgens verzilvert u de voucher. U klikt daarvoor op de button Aanvraag beheren en logt in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar de betreffende zaak en kiest u voor Verzilveren.

Kennisvouchers verzilveren

Let op: u moet de kennisvoucher verzilveren binnen 12 maanden nadat de voucher is verstrekt. Doet u dat te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald. U kunt deze termijn eenmaal verlengen met 6 maanden.

Wij controleren de aanvragen voor verzilvering steekproefsgewijs. Valt een aanvraag in de steekproef, dan vragen wij u om extra informatie aan te leveren.

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.