Service menu right

MIT: TKI Netwerkactiviteiten

Tijdelijk gesloten

Wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers bevorderen met netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties? Dien dan een aanvraag in voor netwerkactiviteiten.

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Voorwaarden

  • Uitsluitend de door een Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) aan derden uitbestede kosten (zaalhuur, catering, evenementenbureau etc) worden voor 100% vergoed.
  • Deze kosten mogen niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactviteit.
  • De looptijd van een project bedaagt maximaal 1 jaar

Budget

Voor de netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars is een gecombineerd budget.

TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars

€ 2,2 miljoen

Aanvragen

Een aanvraag voor een innovatiemakelaar indienen kon van 15 april tot 4 juli 2019. Via mijn.rvo.nl kunt u eerdere aanvragen beheren en wijzigen.