Service menu right

Uitslagen en rangschikking MIT-tenders

Bijna open

Op 6 september 2018 sloot de MIT tender voor R&D samenwerkingsprojecten. In december 2018 is de uitslag bekend gemaakt.

Criteria en beoordeling

Alle aanvragen binnen deze R&D tender die voldeden aan de formele vereisten, zijn beoordeeld en gerangschikt op 4 criteria: vernieuwing, economische waarde, kwaliteit en crosssectoraliteit.

Een voorstel kreeg een hoger aantal punten naarmate:

  1. er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst wordt verwacht;
  2. er meer economische waarde wordt gecreƫerd voor de deelnemers in het MIT-R&D-samenwerkingsverband, de genoemde sectoren, of de Nederlandse economie;
  3. de kwaliteit van de R&D samenwerking hoger is, ten minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie;
  4. er meer sprake is van sectoroverstijgende combinaties en van combinaties van sectoren die niet conventioneel zijn.

Uitslagen

Binnen de landelijke MIT-tender zijn in totaal 130 aanvragen gerangschikt. Voor de eerste 40 was voldoende budget beschikbaar.

Rangschikking

De uitslagen van de tender 2018, waarbij de lijst is gesorteerd op volgorde van rangschikking.