MIT: R&D-samenwerkingsprojecten aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten

Tijdelijk gesloten
02-12-2021

Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt dan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

R&D-samenwerkingsproject

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

Wij handelen Research & Development (R&D)-aanvragen af volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat wij alle volledige aanvragen die op tijd zijn ontvangen, beoordelen en rangschikken.

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Budget

Het totaal beschikbare budget is € 3.055.625 en is als volgt verdeeld:
 • R&D samenwerking (klein) € 1.527.813
 • R&D samenwerking (groot) € 1.527.812

Voorwaarden

De voorwaarden voor R&D-samenwerking klein en groot verschillen. Hieronder leest u hoe.

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
  • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
  • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Regio

Het aanvragen van de subsidie kan, bij beschikbaarheid instrument, in de provincie of regio waar de penvoerder gevestigd is als ook meer dan 50% van de projectkosten in de betreffende regio worden gemaakt. Dit houdt in dat de kosten die de penvoerder maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% bedragen.
 
Voor de regionale budgetten verwijzen wij naar de websites van de regio’s. Gebruik de Loketwijzer om te bepalen bij welk loket u moet zijn voor uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten gekregen? Dan ontvangt u een voorschot van 90%. Dit voorschot ontvangt u in delen, volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat. Tijdens het project heeft u verschillende verplichtingen.

Voortgang doorgeven

Bij sommige projecten bent u verplicht om over de voortgang te rapporteren. Of dat nodig is, hangt af van de projectduur:

 • Duurt uw project korter dan 14 maanden? Dan hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wij kunnen tijdens de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.
 • Duurt uw project 14 maanden of langer? Dan moet u 12 maanden na de startdatum een voortgangsrapportage indienen. 

Voortgang doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door. Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Wijzigingen doorgeven

Vaststelling aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit moet u direct na de afronding doen. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Het format voor de eindrapportage is binnenkort online beschikbaar.

Bedraagt uw subsidie € 125.000 of meer? Dan moet u naast een eindrapportage ook een controleverklaring bijvoegen die is afgegeven door een accountant. Bij de Subsidiespelregels vindt u meer informatie over de controleverklaring.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen. 

Vaststelling aanvragen of einddatum wijzigen

Controle

In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Uitslagen en rangschikking tender 2021

De uitslag van de afgelopen MIT R&D tender is bekend. In totaal zijn er 34 voorstellen gerangschikt. 14 voorstellen ontvangen subsidie uit het subsidiebudget van € 3.055.625. Maximaal 50% van dit budget was beschikbaar voor grote R&D-projecten.

In het overzicht staan alle aanvragen, gesorteerd op volgorde van rangschikking.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.