MKB Idee subsidie aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MKB Idee

Bijna open
03-06-2021

Bent u een mkb-ondernemer en wilt u zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers de leercultuur in uw onderneming versterken? Dit door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel én belemmeringen die u daarbij ervaart weg te nemen? Dan kan de regeling ‘Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal’ (hierna MKB Idee) iets voor u zijn.

De regeling opent - onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant - op 6 juli.

Doel

Door meer te investeren en belemmeringen weg te nemen versterkt u niet alleen de leercultuur. U verhoogt ook de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

De subsidie die vanuit MKB Idee wordt verstrekt is niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- en ontwikkeling of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken komen voor subsidie in aanmerking. 

Voor wie?

MKB Idee is er alleen voor mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemers met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Minimaal 65% van alle partners in een samenwerkingsverband moet mkb-ondernemer zijn.

Een stichting of vereniging kan onder bepaalde voorwaarden als mkb-onderneming worden aangemerkt. Ook als die nog in oprichting is. Let wel, in de aanvraag moet duidelijk staan aangegeven welk type organisatie de aanvraag indient. Als subsidie wordt verleend, moet de aanvrager ingeschreven staan in het beroepsregister/handelsregister.

Landbouw- en visserijondernemingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 

Budget

Het totaal beschikbare budget voor 2020 is € 10 miljoen. Hiervan is ten minste € 2,7 miljoen voor aanvragen van kleine mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine mkb-ondernemer is. Kleine mkb-ondernemers hebben maximaal 50 fte in dienst en een omzet van niet meer dan € 10 miljoen per jaar. 

Subsidiabele kosten 

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele project gerelateerde kosten. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen staan omschreven in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies. Het moet in ieder geval gaan om alle redelijk gemaakte kosten, die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. Btw komt niet voor subsidie in aanmerking.

Voorwaarden

Voor MKB Idee gelden voorwaarden en richtlijnen.

Lees meer over de voorwaarden voor rangschikking.

Lees meer over aanvullende voorwaarden en richtlijnen

Betrouwbaarheidsniveau eHerkenning omhoog

Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging 'RVO diensten op niveau 2+' nodig om in te loggen voor MKB Idee. Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 2 weken.

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Nog geen eHerkenning? Regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 2+ en machtiging 'RVO diensten op niveau 2+'. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Daarom adviseren wij u meteen dit niveau en deze machtiging aan te schaffen.

Na uw aanvraag

Een belangrijk doel voor MKB Idee is het krijgen van meer informatie over de problemen waar u als mkb'er tegenaan loopt als het gaat over menselijk kapitaal. Daarom is het invullen van een 0-meting verplicht om in aanmerking te komen voor subsidie. In de bevestigingsmail van uw MKB Idee-aanvraag vindt u de link naar deze 0-meting.

Eerder aanvraag ingediend?

Heeft u eerder een aanvraag ingediend voor MKB Idee? Lees wat er gebeurt na uw aanvraag.

Uitslag MKB Idee tender

De uitslag van de afgelopen MKB Idee tender is bekend. In totaal zijn er 231 voorstellen gerangschikt. De 1e 63 voorstellen ontvangen subsidie uit het subsidiebudget van € 10 miljoen.
In het overzicht staan alle aanvragen, gesorteerd op volgorde van rangschikking.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.