Service menu right

MKB Idee

Bent u een mkb-ondernemer en wilt u zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers de leercultuur in uw onderneming versterken? Dit door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel én belemmeringen die u daarbij ervaart weg te nemen? Dan kan de regeling ‘Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal’ (hierna MKB Idee) iets voor u zijn.

Door meer te investeren en belemmeringen weg te nemen versterkt u niet alleen de leercultuur. U verhoogt ook de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

De subsidie die vanuit MKB Idee wordt verstrekt is niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- en ontwikkeling of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken komen voor subsidie in aanmerking. 

Voor wie?

MKB Idee is er alleen voor mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemers met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Minimaal 65% van alle partners in een samenwerkingsverband moet mkb-ondernemer zijn.

Een stichting of vereniging kan onder bepaalde voorwaarden als mkb-onderneming worden aangemerkt. Ook als die nog in oprichting is. Let wel, in de aanvraag moet duidelijk staan aangegeven welk type organisatie de aanvraag indient. Als subsidie wordt verleend, moet de aanvrager ingeschreven staan in het beroepsregister/handelsregister.

Landbouw- en visserijondernemingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 

Budget

Het totaal beschikbare budget voor 2020 is € 10 miljoen. Hiervan is ten minste € 2,7 miljoen voor aanvragen van kleine mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine mkb-ondernemer is. Kleine mkb-ondernemers hebben maximaal 50 fte in dienst en een omzet van niet meer dan € 10 miljoen per jaar. 

Subsidiabele kosten 

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele project gerelateerde kosten. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen staan omschreven in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies. Het moet in ieder geval gaan om alle redelijk gemaakte kosten, die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. Btw komt niet voor subsidie in aanmerking.

Voorwaarden

Voor MKB Idee gelden voorwaarden en richtlijnen.

Lees meer over de voorwaarden voor rangschikking.

Lees meer over aanvullende voorwaarden en richtlijnen

Aanvragen

Dien uw subsidieaanvraag in vanaf 20 oktober 2020 tot 19 januari 2021 17.00 uur. Aanvragen die voor of na die periode binnenkomen worden afgewezen. 

Uw aanvraag direct regelen

In de Staatscourantpublicatie van de regeling staat nu nog dat de aanvraagperiode sluit op 15 december 2020. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verlengt de aanvraagperiode echter tot 19 januari 2021 17.00 uur. Deze verlenging wordt naar verwachting in oktober 2020 gepubliceerd. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Na uw aanvraag

U hoort in het voorjaar van 2021 of u subsidie krijgt of niet. 

Eerder aanvraag ingediend?

Heeft u eerder een aanvraag ingediend voor MKB Idee? Ga naar mijn.rvo.nl voor het wijzigen of afronden van uw aanvraag voor MKB Idee 2018 of MKB Idee 2019.

MKB Idee 2018 direct regelen

MKB Idee 2019 direct regelen

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.