MKB Idee - Aanvullende voorwaarden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MKB Idee - Aanvullende voorwaarden

20-10-2020
 • Voor een samenwerkingsverband is een van de deelnemers penvoerder. Deze is verantwoordelijk voor de projectorganisatie en is de contactpersoon voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • In een samenwerkingsverband mogen maximaal 8 deelnemers zitten.
 • Een onderwijsinstelling mag penvoerder zijn, mits het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd door mkb-ondernemers. 
 • Het is toegestaan een intermediair te gebruiken. De uitvoerende partijen moeten de intermediair wel machtigen via een machtigingsformulier.
 • Een bedrijf of stichting in oprichting mag ook aanvragen. Ten tijde van de eventuele subsidieverlening moet de aanvrager/opdrachtnemer wél ingeschreven staan in het beroepsregister of in het handelsregister.
 • De maximaal toegestane duur van een project is 2 jaar. Binnen deze termijn moet het project zijn voltooid.
 • Projecten mogen worden gestart vanaf het moment dat een aanvraagbevestiging bij de aanvrager binnen is. Het is dan nog niet duidelijk of het project ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt. Dit is dus op eigen risico. Het project mag niet zijn gestart, voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend.
 • Een aanvrager mag meerdere aanvragen indienen. Van belang is dat de aanvrager over voldoende capaciteit en know-how beschikt om meerdere projecten uit te voeren. De projecten moeten per traject leiden tot een eindresultaat. Ook mag de aanvrager de de-minimissteun grens niet overschrijden. De kans op honorering zal kleiner zijn als er overlap of onderlinge afhankelijkheid van de aanvragen is. Ook mag het niet gaan om dezelfde activiteiten.
 • Een ondertekende de-minimisverklaring is nog niet nodig op het moment van aanvragen. Aanvrager dient wel te verklaren (aan te vinken) dat op het moment van aanvragen aan de de-minimiseis wordt voldaan. Pas op het moment dat projecten voor subsidie in aanmerking komen, dienen deelnemers een getekende de-minimisverklaring te overleggen. Dat moet gebeuren voordat de subsidie kan worden ontvangen.
 • RVO hanteert de EU-definities voor het mkb (kmo in het Vlaams). ZZP-ers vallen hier ook onder.
 • Aanvragen moeten in het Nederlands worden ingediend. 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.