Service menu right

MKB Idee - Voorwaarden voor rangschikking

Aanvragen voor subsidie worden beoordeeld op volgorde van rangschikking.

De rangschikking vindt plaats door projecten te beoordelen aan de hand van de in de regeling opgenomen criteria. De rangschikkingscriteria staan toegelicht in de regeling. Het gaat om:

  1. Bijdrage aan het doel van de regeling. 
  2. Kwaliteit projectplan (concreet, consistent, haalbaar etc.).
  3. Mate van vernieuwing voor de aanvrager(s). 
  4. Mate van perspectief voor toepassing bij ander mkb-ondernemers (schaalbaarheid).
  5. Bijdrage aan specifieke beleidsterreinen. Kies éen van de beleidsdoelen uit de toelichting op de regeling en beargumenteer waarom het project daar aan bijdraagt. 

Bij de beoordeling van de aanvraag tellen alle criteria even zwaar mee.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.