Na uw aanvraag MKB Idee 2018 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Na uw aanvraag MKB Idee 2018

Gesloten
23-09-2020

U kon subsidie aanvragen van 3 september 2018 tot en met 20 september 2018. Heeft u subsidie gekregen? Op mijn.rvo.nl geeft u de voortgang van uw project en wijzigingen door. Ook vraagt u hier vaststelling aan.

Voortgang doorgeven

Voor het doorgeven van de voortgang en de uitbetaling van voorschotten zijn 2 zaken belangrijk:

  • De projectduur
  • Het toegezegde subsidiebedrag van de aanvrager en de overige deelnemers

Project duurt 14 maanden of langer

Duurt een project 14 maanden of langer? Dan dient de aanvrager/deelnemer die meer dan € 25.000 subsidie ontvangt een voortgangsrapportage in. Dit doet u 12 maanden na de startdatum. U downloadt het formulier Voortgang verslag meerjarig project op mijn.rvo.nl. U stuurt het ingevuld per post of e-mail op.

Direct regelen

Deze deelnemer(s) ontvangen tijdens de looptijd van het project voorschotten tot 90% van het toegezegde subsidiebedrag. Het moment van betaling en de bedragen staan in de subsidiebeschikking.

Project duurt korter dan 14 maanden

Duurt het project korter dan 14 maanden? Of ontvangen de deelnemers € 25.000 of minder? Dan is het niet nodig om voortgang door te geven. Wij kunnen gedurende de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.

Deelnemers die een subsidie toegezegd hebben gekregen van € 25.000 of minder, krijgen in één keer een voorschot van 100% uitbetaald.

Wijzigingen doorgeven

Een wijziging in project, uitvoering en/of organisatie geeft u door via mijn.rvo.nl. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Direct regelen

Vaststelling aanvragen

De werkwijze voor afronding van een project hangt af van het toegekende subsidiebedrag per deelnemer en de projectduur. De werkwijze kan per deelnemer verschillen, afhankelijk van het toegezegde subsidiebedrag.

Deelnemer ontvangt € 25.000 of minder subsidie

De deelnemer heeft een voorschot ontvangen van 100% van de toegezegde subsidie. Aan het einde van het project nemen wij telefonisch contact met de aanvrager op. We gaan dan na of het project volgens plan is uitgevoerd. Uiteraard geldt hier nog wel de verplichting om wijzigingen in uw project te melden.

Deelnemer ontvangt tussen € 25.000 en € 125.000 subsidie

De deelnemer ontvangt voorschotten tot 90% van de toegezegde subsidie. Direct na afronding van het project dient de aanvrager een vaststellingsverzoek in. Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage.

Direct regelen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.