Veelgestelde vragen MKB Idee | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen MKB Idee

Veelgestelde vragen

Welke knelpunten of belemmeringen moeten door het project worden opgelost?

Het moet gaan om knelpunten en oplossingen die liggen binnen het deelnemend mkb-bedrijf zelf, of, in het geval van een samenwerkingsverband, de deelnemende mkb-bedrijven. Het is een vereiste dat de leercultuur in de eigen onderneming wordt versterkt. Het project mag geen betrekking hebben op knelpunten en oplossingen die buiten de eigen onderneming(en) liggen. Neem een idee dat als oogmerk heeft om via publiek-private samenwerking het onderwijsaanbod beter aan te laten sluiten bij de behoeften van een bedrijf. In dat geval word er een knelpunt bij een onderwijsinstelling aangepakt, en niet bij een bedrijf zelf. Er is geen effect op de leercultuur van de eigen onderneming.

Heeft een project meer kans op subsidie als het een onderdeel is van een groter project of als het commerciële doelstellingen heeft?

Alle projecten hebben dezelfde kans en worden dezelfde manier getoetst aan de hand van de rangschikkingscriteria en afwijsgronden in de regeling. 

Mag de penvoerder van het project aan de deelnemende ondernemers een eigen bijdrage vragen?

Het leveren van een eigen financiële bijdrage door de deelnemers aan een project is niet verplicht. De regeling biedt de mogelijkheid om de met het project samenhangende kosten voor 100% te subsidiëren. Uiteraard is het wel noodzakelijk dat de deelnemers het project zelf uitvoeren.

Kan een stichting of vereniging ook mkb-onderneming zijn?

Ja, dat kan. Een stichting of vereniging kan onder bepaalde voorwaarden als mkb- onderneming worden aangemerkt. Let wel, in de aanvraag moet duidelijk staan aangegeven welke entiteit type organisatie de aanvraag indient. Indien een vereniging zijn aanvraag als mkb onderneming wil indienen, zal dit in de aanvraag dus ook expliciet moeten worden aangegeven. Indien een stichting of vereniging als ‘andere organisatie’ (dat wil zeggen: niet als ondernemer) wil deelnemen aan een samenwerkingsverband kan deze niet ook als mkb'er worden beschouwd. Dit is relevant omdat ten minste 65% van het totaal aantal deelnemers mkb'er moet zijn. 

In hoeverre moet de opschaalbaarheid van de projectresultaten al duidelijk zijn?

Opschaalbaarheid is een rangschikkingscriterium dus hoe duidelijker hoe beter. We zijn op zoek naar projecten waarin concrete toepassing van de projectresultaten na de projectperiode eenvoudig kan plaatsvinden bij mkb-ondernemers.

Als een project niet het gewenste resultaat heeft (‘mislukt’), krijg ik de subsidie dan wel uitgekeerd?

Ja, een project mag mislukken, maar wel moet blijken dat er 100% inspanning is geleverd om het te laten slagen. Overleg altijd met RVO bij substantiële wijzigingen, mogelijk kan er worden bijgestuurd of kan een andere oplossingsrichting worden gekozen. 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.