Service menu right

Voorwaarden voor projecten MKB Idee

Tijdelijk gesloten

Via de regeling MKB Idee kunt u subsidie aanvragen voor een project dat oplossingen biedt voor belemmeringen die mkb’ers ervan weerhouden meer te investeren in menselijk kapitaal.

Uw project moet gericht zijn op 1 van de volgende soorten investeringen:

 • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
  Dit type investeringen moet ervoor zorgen dat mkb’ers meer kunnen investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden, om zo bij te dragen aan meer technisch opgeleid personeel.
 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
  Door technologische ontwikkelingen hebben jaarlijks 800.000 werkenden om- en bijscholing nodig. Projecten gericht op digitalisering moeten bijdragen aan de digitale transitie van de Nederlandse economie.
 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie
  Hierbij gaat het om projecten die een nieuwe aanpak realiseren om mensen en middelen anders in te zetten op plekken waar ze de meeste toegevoegde waarde hebben.

Aanvullende voorwaarden

 • De projectkosten moeten minimaal € 25.000 per deelnemer bedragen.
 • Voor een samenwerkingsverband is een van de deelnemers penvoerder. Deze is verantwoordelijk voor de projectorganisatie en is de contactpersoon voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
 • Een onderwijsinstelling mag penvoerder zijn, mits het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd door mkb’ers.
 • Het is toegestaan een intermediair te gebruiken. De uitvoerende partijen moeten de intermediair wel machtigen via een machtigingsformulier.
 • Een samenwerkingsverband bestaat uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties en andere organisaties. 65% van de deelnemers aan het project moet mkb zijn.
 • Samenwerken met brancheverenigingen of kennisinstellingen is toegestaan.
 • De maximale duur van uw project is 1 jaar. Binnen die termijn moet u uw project kunnen voltooien.
 • Bij de berekening van de subsidiabele kosten bedraagt het uurtarief €60,-.
 • RVO.nl hanteert de EU-definities voor het mkb (kmo in het Vlaams). ZZP-ers vallen hier ook onder.
 • U dient uw voorstel in het Nederlands in.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *