MKB Lounge aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MKB Lounge subsidieprogramma

01-01-2021

Het subsidieprogramma MKB Lounge biedt brancheorganisaties de mogelijkheid om zich via een collectieve Nederlandse inzending te presenteren op een internationale beurs.

MKB Lounge ondersteunt collectieve netwerkactiviteiten bij kleinschalige inzendingen op nieuwe vakbeurzen. Het doel is om Nederlandse bedrijven kennis te laten maken met nieuwe markten. Met de subsidie kunnen brancheorganisaties een Netherland Lounge realiseren. Bedrijven kunnen de Netherland Lounge als uitvalsbasis gebruiken, maar hebben hierbinnen geen eigen stand.

Voor wie?

Alleen brancheorganisaties komen in aanmerking voor subsidie. Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit één branche.

Budget

De Nederlandse overheid stelt in 2021 een totaalbudget van € 500.000 beschikbaar voor het subsidieprogramma MKB Lounge.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de totale kosten van de gehele collectieve activiteit. De maximale bijdrage per aanvraag is € 35.000.

De eigen private inbreng dekt minimaal 20% van de kosten. Denk hierbij aan de inhoudelijke programmering, coördinatiekosten en matchmaking.

Deelnemende bedrijven komen niet in aanmerking voor een SIB missievoucher.

Welke kosten zijn subsidiabel en welke niet?

We verstrekken alleen subsidie voor netwerkactiviteiten. Dit zijn activiteiten waarbij geen individuele producten worden verkocht en die voor iedereen toegankelijk zijn.

Welke kosten zijn subsidiabel?

 • De kosten van grondhuur en standbouw van een gemeenschappelijke ruimte in een paviljoen
 • Netherland Branding
 • Collectieve netwerkactiviteiten (geen individuele matchmaking)
 • Collectieve publiciteit (geen profielenboekje)

Economische activiteiten zijn niet-subsidiabel. Hiermee bedoelen we de commerciële promotie van goederen en diensten van individuele bedrijven.

Voorwaarden

Wilt u als brancheorganisatie in aanmerking komen voor de subsidie MKB Lounge? Lees dan onderstaande voorwaarden:

 • U beschikt over een internationaliseringsstrategie voor uw leden.
 • U staat open voor dienstverlening aan niet-leden onder dezelfde voorwaarden als aan eigen leden.
 • U voert als brancheorganisatie de subsidieaanvraag uit.
 • De subsidieaanvraag is een onderdeel van een internationale meerjarenstrategie van de betrokken sector of branche.
 • U biedt een matchmakingprogramma aan.
 • Aan de subsidieaanvraag nemen ten minste 10 bedrijven deel.
 • De inschrijving is open voor alle bedrijven uit de branche.
 • Waar nodig past u de eisen van Netherland Branding toe.
 • Meer weten over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Let op: De brancheorganisatie die de kosten maakt, ontvangt de subsidie. U ontvangt alleen subsidie voor activiteiten die starten ná uw subsidieaanvraag. U hoeft de toekenning niet af te wachten, maar u loopt wel het risico dat wij de subsidieaanvraag voor de activiteit niet goedkeuren.

Aanvragen

Als brancheorganisatie vraagt u de MKB Lounge aan. U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:

Plan van aanpak

In het plan van aanpak staat:

 • de organisator van de collectieve activiteit;
 • de projectleider en gesprekspartner van RVO;
 • het aantal verwachte deelnemers;
 • de verwachte resultaten van de deelname voor de sector;
 • de internationaliseringsstrategie. Hierin staat wat het strategische belang is van de vakbeurs voor de sector of branche;
 • specifieke kansen voor de sector of branche;
 • gewenste inzet van economische diplomatie. Denk aan: de aanwezigheid van een ambassadeur op een netwerkreceptie, het verzorgen van de uitnodiging voor speciale gasten voor een netwerkreceptie en beursbezoek.

Begroting (exclusief btw)

De begroting geeft een specificatie van de totale kosten van de grondhuur, standbouw en Netherland Branding van de Netherland Lounge, inclusief de kosten die de private sector draagt. Bent u als aanvrager niet btw-plichtig? Dan kunt u ook btw-kosten in de begroting meenemen. Let op: in de begroting mag u geen post 'onvoorzien' opnemen.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

U ontvangt een voorschot op de subsidie van 100%. Wij stellen het subsidiebedrag vast binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten moeten zijn verricht. U hoeft hiervoor geen facturen of betalingsbewijzen in te sturen. Wij kunnen die wel opvragen.

Na afloop van de activiteit stuurt u ons een eindverslag. Hierin staat:

 • het aantal bedrijven dat heeft deelgenomen, met naam en adres;
 • het aantal personeelsleden, en
 • een inschatting van de mate waarin de activiteit heeft bijgedragen aan een verbeterde positie van de sector/branche op de doelmarkt(en).

Overheidsondersteuning

Met het subsidieprogramma MKB Lounge helpt de overheid de sector of branche om zich als geheel te promoten in het buitenland. Dit vergroot de kansen en zichtbaarheid van individuele Nederlandse bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het programma uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.