Service menu right

MKB Lounge subsidieprogramma

Het subsidieprogramma MKB Lounge biedt brancheorganisaties de mogelijkheid om zich via een collectieve Nederlandse inzending te presenteren op een internationale beurs.

MKB Lounge ondersteunt collectieve netwerkactiviteiten bij kleinschalige inzendingen op nieuwe vakbeurzen. Het doel is om Nederlandse bedrijven kennis te laten maken met nieuwe markten. Met de subsidie kunnen brancheorganisaties een Holland Lounge realiseren. Bedrijven kunnen de Holland Lounge als uitvalsbasis gebruiken, maar hebben hierbinnen geen eigen stand.

Voor wie?

Alleen brancheorganisaties komen in aanmerking voor subsidie. Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit één branche.

Budget

De Nederlandse overheid stelt in 2019 een totaalbudget van € 500.000 beschikbaar voor het subsidieprogramma MKB Lounge.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal 60% van de totale kosten van de gehele collectieve activiteit. De maximale bijdrage per aanvraag is € 20.000.

De eigen private inbreng dekt minimaal 40% van de kosten. Denk hierbij aan de inhoudelijke programmering, coördinatiekosten en matchmaking.

Deelnemende bedrijven komen niet in aanmerking voor een missievoucher.

Welke kosten zijn subsidiabel en welke niet?

We verstrekken alleen subsidie voor netwerkactiviteiten. Dit zijn activiteiten waarbij geen individuele producten worden verkocht en die voor iedereen toegankelijk zijn.

Welke kosten zijn subsidiabel?

 • De kosten van grondhuur en standbouw van een gemeenschappelijke ruimte in een paviljoen
 • Holland Branding
 • Collectieve netwerkactiviteiten (geen individuele matchmaking)
 • Collectieve publiciteit (geen profielenboekje)

Economische activiteiten zijn niet-subsidiabel. Hiermee bedoelen we de commerciële promotie van goederen en diensten van individuele bedrijven.

Voorwaarden

Wilt u als brancheorganisatie in aanmerking komen voor de subsidie MKB Lounge? Lees dan onderstaande voorwaarden:

 • U beschikt over een internationaliseringsstrategie voor uw leden.
 • U staat open voor dienstverlening aan niet-leden onder dezelfde voorwaarden als aan eigen leden.
 • U voert als brancheorganisatie de subsidieaanvraag uit.
 • De subsidieaanvraag is een onderdeel van een internationale meerjarenstrategie van de betrokken sector of branche.
 • U biedt een matchmakingprogramma aan.
 • Aan de subsidieaanvraag nemen ten minste 10 bedrijven deel.
 • De inschrijving is open voor alle bedrijven uit de branche.
 • Waar nodig past u de eisen van Holland Branding toe.
 • Meer weten over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Let op: De brancheorganisatie die de kosten maakt, ontvangt de subsidie. U ontvangt alleen subsidie voor activiteiten die starten ná uw subsidieaanvraag. U hoeft de toekenning niet af te wachten, maar u loopt wel het risico dat wij de subsidieaanvraag voor de activiteit niet goedkeuren.

Aanvragen

Brancheorganisaties vragen subsidie aan met het online webformulier via mijnrvo.nl. Daar staat ook welke bijlagen u meestuurt bij uw aanvraag.

Aanvragen kan tot en met 10 december 2019.

Overheidsondersteuning

Met het subsidieprogramma MKB Lounge helpt de overheid de sector of branche om zich als geheel te promoten in het buitenland. Dit vergroot de kansen en zichtbaarheid van individuele Nederlandse bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het programma uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze regeling is een pilot.