Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Gesloten
13-04-2021

Wilt u samen met andere partijen in consortia werken aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. De regeling richt zich op projectenontwikkeling voor 'Wind op zee', 'Hernieuwbare elektriciteit op land', 'Gebouwde omgeving' en de 'Industrie'.

De MOOI-regeling van 2020 is gesloten. Binnenkort is er een extra openstelling voor het thema: 'Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit', ofwel MOOI-SIGOHE.

Een integrale aanpak staat bij deze regeling centraal. Goede ideeën hebben daardoor een grotere kans om tot toepassing te komen. Projecten kunnen in 2020 subsidie aanvragen.

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de MMIP's (Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's). Zij adviseren u bij het vinden van goede partners en samenwerkingsverbanden. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt u bij uw aanvraag. We adviseren u, helpen met ons netwerk en geven informatie over energie-innovatie en de subsidievoorwaarden.

Budget

Het totale budget voor de MOOI-regeling was € 95 miljoen.

Budget per thema

Thema's in 2020 (gesloten)Budgetverdeling
Wind op zee€ 10,1 miljoen
Hernieuwbare elektriciteit op land€ 10,9 miljoen
Gebouwde omgeving€ 57 miljoen*
Industrie€ 17 miljoen
Extra openstelling in 2021 (vooraanmelding open):Budget:
Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit€ 13 miljoen

*Een verhoging van het budget voor MOOI Gebouwde Omgeving van ongeveer € 30 miljoen is op Prinsjesdag bevestigd door BZK.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moest uw project in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom gaat het om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met vernieuwende mkb’ers (midden- en kleinbedrijf) en belanghebbenden. Samen werken zij aan integrale oplossingen voor concrete uitdagingen uit het Klimaatakkoord. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen.
 • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 25.000 per deelnemer.
 • De subsidie is maximaal € 4 miljoen per MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving (missie B in de bijlage Gebouwde omgeving) is dat maximaal € 7 miljoen.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

 • Uitgeschreven tekst

  Voiceover:
  Het zijn grote uitdagingen voor Nederland en de wereld.
  En prachtige marktkansen om met beide handen aan te pakken.
  Windenergie op zee.
  Hernieuwbare energie op land.
  Verduurzaming van de gebouwde omgeving.
  En een circulaire en klimaat neutrale industrie.
  Om die ambitieuze doelen te realiseren is er veel kennis en innovatie nodig.
  En de juiste partners, inhoudelijke ondersteuning en financiële bijdragen om goede ideeën tot wasdom te laten komen.
  Daarom is er nu MOOI: Missiegedreven, Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie.
  Een stimuleringsregeling voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden.
  Die in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden integrale oplossingen ontwikkelen voor de concrete uitdagingen uit het klimaatakkoord.
  Samen met vernieuwende MKB-ers, leveranciers, gebruikers en lokale partijen.
  Ingewikkeld? Nee.
  Want RVO en de topconsortia voor kennis en innovatie van de topsector energie ondersteunen u graag.
  Zowel bij de ontwikkeling van uw projectidee als bij het vinden van de beste partners en netwerken.
  Ook mee innoveren voor een sterk, duurzaam en toonaangevend Nederland?
  Mooi!
  Ga dan nu naar rvo.nl/mooi.

  Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verschijnt in beeld.
  Beeldtekst: Wilt u mee innoveren?
  Ga naar: www.rvo.nl/mooi

Na uw aanvraag

De TSE-regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie MOOI was een tender. Bij tenders beoordelen wij uw aanvraag na de sluitingsdatum in samenwerking met onafhankelijke externe adviseurs aan de hand van de rangschikkingscriteria.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met de beoordeling van uw project. Bij een positief besluit bevat deze beschikking ook details over de betaling en verplichtingen van de subsidieontvangers.

Voortgang

Als uw project subsidie heeft gekregen en langer dan 12 maanden duurt, dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking. U gebruikt hiervoor het formulier onder Direct regelen op deze pagina.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project te melden. Gebruikt u hiervoor het wijzigingsformulier onder Direct regelen op deze pagina.

Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Veelgestelde vragen MOOI

Achtergrond

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. De inzet op missiegedreven innovatiebeleid stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. De Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP's) van de Topsector Energie beschrijven de innovatieopgaven van deze klimaatdoelen. Daarmee vormen ze de basis voor de inhoud van de MOOI-regeling. Door systeeminnovaties op deze missiegerichte, integrale manier aan te pakken, neemt de kans op daadwerkelijke toepassing van innovaties toe.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.