Service menu right

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Bijna open

De regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Binnen de consortia die we zoeken staat deze aanpak centraal. De regeling richt zich op projecten voor 'Wind op zee', 'Hernieuwbare energie op land', 'Gebouwde omgeving' en de 'Industrie'.

Deze aanpak biedt goede ideeën een grotere kans om tot toepassing te komen. De MOOI-regeling helpt hierbij. Projecten kunnen in 2020 subsidie aanvragen.

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de MMIP's die aan de basis liggen van de MOOI-regeling. Zij kunnen in 2020 mogelijke indieners adviseren bij het vinden van goede partners en samenwerkingsverbanden. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt mogelijke aanvragers met advies, toegang tot netwerken en informatie over energie-innovatie en de voorwaarden van de MOOI-regeling.

Budget

De MOOI heeft 4 thema's. Hieronder vindt u een overzicht van het budget per thema.

Budget per thema

Thema Budget
Wind op Zee€ 10,1 miljoen
Hernieuwbaar op land€ 10,9 miljoen
Gebouwde omgeving€ 27 miljoen
Industrie€ 17 miljoen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moet een project voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Projecten moeten een flinke omvang hebben van een nog nader te bepalen bedrag.
  • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
  • In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom moeten meerdere bedrijven uit de innovatieketen aangesloten zijn bij het project. Dit zijn bij voorkeur organisaties vanuit verschillende disciplines en consortia.

Deze en de andere voorwaarden worden definitief bekendgemaakt bij de officiële publicatie van de regeling in de Staatscourant. Dit staat gepland voor midden januari.

Aanvragen

Samenwerkende partijen kunnen vanaf begin 2020 tot midden april de eerste schetsen van hun voorstel indienen bij RVO.nl. In deze vereiste voorronde toetsen we of de aanvraag aansluit op de regeling.

RVO.nl geeft dan met een adviescommissie advies over het plan en de voorgestelde samenwerking. Soortgelijke projecten kunnen met elkaar in contact worden gebracht, waar de Topconsortia van Kennis en Innovatie (TKI) bij kunnen helpen. De partijen kunnen de adviezen verwerken in hun definitieve aanvraag. De voorronde sluit naar verwachting in april en de definitieve indiening in september.

De definitieve data zijn in januari bekend.

Bijlagen MOOI-thema's

U kunt zich nu al inhoudelijk voorbereiden op de MOOI-regeling. De bijlagen beschrijven de inhoudelijke reikwijdte van elk van de MOOI-thema’s. De teksten zijn nog onder voorbehoud. In februari worden de definitieve teksten in de Staatscourant gepubliceerd.

Achtergrond

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. De inzet op missiegedreven innovatiebeleid stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. De Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP's) van de Topsector Energie beschrijven de innovatieopgaven van deze klimaatdoelen. Daarmee vormen ze de basis voor de inhoud van de MOOI-regeling. Door systeeminnovaties op deze missiegerichte, integrale manier aan te pakken, neemt de kans op daadwerkelijke toepassing van innovaties toe.

Meer weten?

De regeling wordt naar verwachting in januari officieel bekendgemaakt. Vanaf dat moment vindt u meer informatie op deze pagina.