Service menu right

MOOI: Gebouwde omgeving

Bent u een bedrijf of kennisinstelling en wilt u samen investeren in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling in de gebouwde omgeving? En koppelt u daarbij technologische innovatie aan niet-technologische innovatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI): Gebouwde omgeving. Deze subsidie is voor innovatieprojecten die de gebouwde omgeving CO2-vrij maken met oog voor circulariteit, luchtkwaliteit en natuur.

Hoe passen we ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen aan tot goed geïsoleerde woningen? Hoe verwarmen en koelen we ze zonder aardgas?  Hoe wekken we er schone elektriciteit in op en hoe gebruiken we die? Technologie of sector zijn hierbij niet het uitgangspunt, maar de waarden van bewoners en eigenaren.

Doelstelling

De doelstellingen van het onderdeel 'Gebouwde omgeving' binnen de subsidiemodule MOOI zijn nieuwe of substantieel verbeterde:

  • (renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen
  • oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening
  • slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening, die uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland hebben

De producten, diensten en processen moeten de systeemkosten voor de transformatie van de gebouwde omgeving met 20%-40% verminderen en waar mogelijk de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening verbeteren. Dit versnelt de overgang naar een aardgasvrije en duurzame gebouwde omgeving.

Subthema's

  • Subsidieaanvragen moeten passen binnen de thema’s Mooi: Gebouwde omgeving.
  • De regeling ondersteunt ook projectactiviteiten die bijdragen aan de doelstellingen van een MOOI-project. Lees hier meer over in de handleiding (volgt).

Budget

Het budget voor het thema Gebouwde omgeving is € 27 miljoen.

Aanvragen

U moet uw voorstel eerst vooraanmelden. Daarna kunt u pas een definitieve subsidieaanvraag indienen.

Vooraanmelden

In deze verplichte voorronde krijgt u advies van de Adviescommissie MOOI over het plan en de voorgestelde samenwerking en of die aansluiten op de regeling. Dit advies verwerkt u in uw definitieve aanvraag. Hiervoor gebruikt u het 'Vooraanmeldingsformulier MOOI' op mijn.rvo.nl onder 'Bijlagen bij uw aanvraag'. Eind maart vindt u daar ook het modelprojectplan en het begrotingsformat.

Aanvragen doet via mijn.rvo.nl in 2 stappen:

  1. U dient uw vooraanmelding met het formulier in tussen 1 april 2020 09:00 uur en 18 mei 2020, 17:00 uur.
  2. De definitieve subsidieaanvraag dient u in tussen 4 augustus 09:00 uur en 6 oktober 2020, 17:00 uur.

Deze data zijn onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

De Topconsortia van Kennis en Innovatie (TKI) helpen u bij uw contacten met gelijksoortige projecten.