Service menu right

MOOI: Industrie

Bijna open

Investeert uw bedrijf met een kennisinstelling in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling van circulaire en/of netto klimaatneutrale producten, grondstoffen en processen? Dan komt u in aanmerking voor subsidie binnen het thema MOOI: Industrie.

Naast onderzoek en ontwikkeling ondersteunt de regeling ook beperkt overige projectactiviteiten die bijdragen aan de doelstellingen van een MOOI-project. Lees hier meer over in de handleiding.

Doelstelling

Uiterlijk in 2030 moet het onderzoek of de ontwikkeling leiden tot een eerste markttoepassing in een van de voor de klimaatdoelstelling, significante industriële sector in Nederland.

Subthema's

Subsidieaanvragen moeten passen binnen de onderstaande thema’s: 

SubthemaOmschrijving
Circulaire kunststoffenHet sluiten van de keten voor de productstromen met het grootste marktaandeel in Europa, zoals PET, PE, PP, PS en PUR, zowel voor zuivere als gemengde materialen en producten.
CCU (Carbon capture and utilisation)Hergebruik van CO- en CO2-houdende gasstromen.
Maximaliseren van procesefficiencyMaximaliseren van procesefficiency bij het drogen en ontwateren
Warmte- en integratieconceptenConcepten gericht op herhaalbare integratie van geothermie, warmtepompen, warmteopslag en/of warmtetransformatoren in industriële warmtesystemen.
Toepasbaar maken van waterstofproductie vanuit elektriciteitDit betreft het toepasbaar maken op GWe-schaal en inpassing daarvan in productieprocessen, als grondstof en brandstof voor industriële processen, en de integratie daarvan in het energiesysteem.
Elektrochemische productie van basischemicaliënDit betreft productie van basischemicaliën en onderzoek naar de maatschappelijke en systeemimplicaties van industriële elektrificatie.
Elektrische procesroutes als alternatief voor (kraak)fornuizenDit betreft naast de procesroutes ook onderzoek naar de maatschappelijke en systeemimplicaties van industriële elektrificatie.

Budget

Thema Budget
Industrie€ 17 miljoen

Aanvragen

De regeling is open voor de definitieve subsidieaanvraag van 1 juli tot en met 8 september 2020, 17.00 uur. Aanvragen doet u in 2 stappen:

  1. U dient een vooraanmelding in.
  2. U doet uw volledige subsidieaanvraag.

Vooraanmelden

U moet uw voorstel vooraanmelden. In deze verplichte voorronde krijgt u advies van de Adviescommissie MOOI over het plan en de voorgestelde samenwerking en of die aansluiten op de regeling. Het vooraanmeldingsformulier volgt binnenkort. Het modelprojectplan en de begroting vind u eind maart op mijnrvo.nl.

Soortgelijke projecten kunnen met elkaar in contact worden gebracht. De Topconsortia van Kennis en Innovatie (TKI) kunnen daarbij helpen. De partijen verwerken de adviezen in hun definitieve aanvraag. De voorronde sluit op 20 april 2020 17.00 uur en de definitieve indiening 8 september 2020 17.00 uur.

Achtergrond

In het Klimaatakkoord namelijk opgenomen te gaan werken aan een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie waar in 2050 de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is.