MOOI: Industrie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MOOI: Industrie

Gesloten
06-10-2020

Investeert uw bedrijf met een kennisinstelling in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling van circulaire en/of netto klimaatneutrale producten, grondstoffen en processen? Dan komt u in aanmerking voor subsidie binnen het thema MOOI: Industrie.

De MOOI-regeling is op dit moment gesloten.

Naast onderzoek en ontwikkeling ondersteunt de regeling ook beperkt overige projectactiviteiten die bijdragen aan de doelstellingen van een MOOI-project. Lees hier meer over in de handleiding.

Doelstelling

Uiterlijk in 2030 moet het onderzoek of de ontwikkeling leiden tot een eerste markttoepassing in een van de voor de klimaatdoelstelling, significante industriële sector in Nederland.

Subthema's

Subsidieaanvragen moeten passen binnen de onderstaande thema’s: 

Subthema's Mooi: Industrie

SubthemaOmschrijving
Circulaire kunststoffenHet sluiten van de keten voor de productstromen met het grootste marktaandeel in Europa, zoals PET, PE, PP, PS en PUR, zowel voor zuivere als gemengde materialen en producten.
CCU (Carbon capture and utilisation)Hergebruik van CO- en CO2-houdende gasstromen.
Maximaliseren van procesefficiencyMaximaliseren van procesefficiency bij het drogen en ontwateren
Warmte- en integratieconceptenConcepten gericht op herhaalbare integratie van geothermie, warmtepompen, warmteopslag en/of warmtetransformatoren in industriële warmtesystemen.
Toepasbaar maken van waterstofproductie vanuit elektriciteitDit betreft het toepasbaar maken op GWe-schaal en inpassing daarvan in productieprocessen, als grondstof en brandstof voor industriële processen, en de integratie daarvan in het energiesysteem.
Elektrochemische productie van basischemicaliënDit betreft productie van basischemicaliën en onderzoek naar de maatschappelijke en systeemimplicaties van industriële elektrificatie.
Elektrische procesroutes als alternatief voor (kraak)fornuizenDit betreft naast de procesroutes ook onderzoek naar de maatschappelijke en systeemimplicaties van industriële elektrificatie.

Budget

Het budget voor het thema Mooi: Industrie is € 17 miljoen.

Aanvragen

U kon een aanvraag indienen tussen 4 augustus 09:00 uur en 6 oktober 2020, 17:00 uur.

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) helpen u bij uw contacten met gelijksoortige projecten.

Achtergrond

In het Klimaatakkoord is opgenomen te gaan werken aan een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie waar in 2050 de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.