Nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij

28-04-2021

Op 8 januari 2021 ging het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij in. Dit gebeurt 3 jaar eerder dan gepland. Door uitbraken van het coronavirus was het nodig dat het verbod eerder inging. U als pelsdierhouder lijdt hierdoor schade. Hiervoor kunt u nadeelcompensatie aanvragen. Dit geldt alleen voor schade die een direct gevolg is van vervroegd verbod.

U kunt nadeelcompensatie aanvragen van 1 maart 2021 tot en met 30 augustus 2021.

Budget

Het kabinet reserveert een bedrag van maximaal € 150 miljoen voor de nadeelcompensatie. Hierin zijn de uitvoeringskosten meegerekend.

De schadeposten

De nadeelcompensatie dekt niet alle kosten. Alleen kosten die direct te maken hebben met het vervroegd verbod op pelsdierhouderijen. Hier vallen verschillende schadeposten onder:

 • Inkomensschade
 • Overbruggingsperiode vervangende arbeid
 • Transitiekosten werknemer
 • Beperking exporteren fokteven
 • Overige vergoedingen

Wanneer wij de hoogte van de nadeelcompensatie berekenen, kijken we eerst naar uw situatie. Er zijn namelijk 3 verschillende categorieën waarin u kunt zitten:

 1. U hield in 2020 wel pelsdieren en u bent niet geruimd.
 2. U hield in 2020 wel pelsdieren en u bent wel geruimd.
 3. Uw locatie stond in heel 2020 tijdelijk leeg.

Deze categorieën hebben invloed op de hoogte van de nadeelcompensatie.

Berekening schadeposten

Inkomensschade

Hoeveel vergoeding voor inkomensschade u krijgt, hangt af van hoeveel fokteven u op uw bedrijf mag houden. Dit aantal vermenigvuldigen we met € 51. Het totaal vermenigvuldigen wij met 3.

Voorbeeld: 1000 fokteven x € 51 = € 51.000 x 3 jaar = inkomensschade € 153.000.

Stond uw bedrijf in heel 2020 leeg? Of is uw bedrijf geruimd door uitbraken van het coronavirus? Als het verbod nog niet was ingegaan, had u in 2021 opnieuw fokteven moeten kopen. Hierdoor zouden uw kosten hoger zijn en daardoor uw inkomen lager. Daarom rekenen we per fokteef € 38 voor uw inkomensschade.

Overbruggingsperiode vervangende arbeid

U heeft misschien tijd nodig om ander werk te vinden. Daar krijgt u een vergoeding voor. Wij gaan ervan uit dat u als fulltime ondernemer € 66.500 salaris per jaar kreeg. Hiervan krijgt u het eerste jaar 100% vergoed. In het tweede en derde jaar krijgt u 50% vergoed. Deze vergoeding wordt in een keer uitbetaald.

Dit bedrag krijgt u niet alleen voor uzelf. Dit krijgt u ook voor uw medeondernemers. Werkte u of een van de andere ondernemers niet fulltime bij uw pelsdierhouderij? Dan krijgt u een deel van de vergoeding. U kunt maximaal 1 fte opgeven per ondernemer.

Voorbeeld: U en uw medeondernemer zijn beide fulltime ondernemer in het bedrijf. U krijgt 2 x 2 fte x € 66.500 = € 266.000.

Transitiekosten werknemer

We vergoeden 60% van de transitievergoeding die u moet betalen aan uw personeel. Wilt u weten hoeveel transitievergoeding u bij ontslag moet betalen? Bereken dit met de Rekentool op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Hoeveel transitievergoeding u betaalt, hangt bijvoorbeeld af van het aantal personeel. Ook het aantal jaren dat ze in dienst zijn en hun salarisniveau tellen mee.

Wij vergoeden alleen de transitiekosten van het personeel dat bij u in loondienst was. Dus geen uitzendkrachten of inhuur.

Zorg ervoor dat de bewijsstukken van uw werknemers anoniem zijn. Dit betekent dat de persoonsgegevens niet te zien zijn. U kunt de documenten anoniem maken door persoonsgegevens bijvoorbeeld zwart te lakken. Lees meer op Aanvraag voorbereiden.

Beperking exporteren fokteven

U krijgt een vergoeding voor waardeverlies van fokteven. Dit krijgt u als u in 2020 pelsdieren hield en u niet geruimd bent. U kon uw fokteven niet verkopen via export. Export was namelijk niet mogelijk door het vervoersverbod. We vergoeden daarom € 5 per fokteef.

Voorbeeld: 1.000 fokteven x € 5 = € 5.000.

Stond uw locatie in 2020 leeg? Of werd het geruimd door uitbraken van het coronavirus? Dan krijgt u deze vergoeding niet.

Overige vergoedingen

Huurt u een deskundige in om u te helpen bij het invullen van het aanvraagformulier? Wij vergoeden ook deze kosten, als deze redelijk zijn. Een uurtarief die bijvoorbeeld ver boven het gebruikelijke tarief uitgaat, zien wij niet als redelijke kosten. Deze kosten moet u ook onderbouwen. Dit doet u door bijvoorbeeld de factuur toe te voegen bij uw aanvraag.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor nadeelcompensatie? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U had op 28 augustus 2020 een geldige omgevingsvergunning om pelsdieren te houden op uw locatie.
 • U had een bedrijf dat op 28 augustus 2020 productie draaide. Of u kon meteen verder gaan met de productie op 28 augustus 2020.
 • Als u een sloop- of ombouwsubsidie heeft aangevraagd, was deze nog niet definitief vastgesteld voor 28 augustus 2020.
 • U bent definitief gestopt met het houden van pelsdieren.
 • U heeft zich in 2013 bij ons gemeld toen het verbod op de pelsdierhouderij inging.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Heeft u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd voor 2021? En is uw aanvraag definitief vastgesteld? Dan wordt dit bedrag van uw nadeelcompensatie afgehaald. Dit is omdat wij in de beleidsregel nadeelcompensatie uw vaste lasten van uw pelsdierhouderij al meenemen.

Een aanvraag voor TVL heeft ook gevolgen voor de toekomstige Sloop- en ombouwregeling. Als u TVL aanvraagt, krijgt u minder subsidie voor het slopen en ombouwen van uw pelsdierhouderij.

Heeft u al TVL aangevraagd en wilt u uw aanvraag intrekken? Hoe u dit doet leest u op Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Aanvragen

U vraagt Nadeelcompensatie aan op mijn.rvo.nl. Dit kan vanaf 1 maart 2021 tot en met 30 augustus 2021. Voor uw aanvraag heeft u op dit moment minimaal eHerkenning niveau 1 met machtiging ‘mijn.rvo.nl (voor een aantal subsidieregelingen)’ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Betrouwbaarheidsniveau eHerkenning gaat omhoog

Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘mijn.rvo.nl (voor een aantal subsidieregelingen)’ nodig om in te loggen voor Nadeelcompensatie aanvragen. Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 2 weken.

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Nog geen eHerkenning? Regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 3 en machtiging ‘mijn.rvo.nl (voor een aantal subsidieregelingen)’. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Daarom adviseren wij u meteen dit niveau en deze machtiging aan te schaffen.

Bijlagen bij uw aanvraag

Wij vragen u bij iedere schadepost in het formulier om bewijsstukken toe te voegen. Zorg ervoor dat u deze bij de hand heeft tijdens het invullen van het formulier. Welke bewijsstukken wij van u vragen, leest u op Aanvraag voorbereiden.

Inloggen in het formulier

Klik op de knop Direct aanvragen. Dan komt u op mijn.rvo.nl. Daar ziet u de knop Nadeelcompensatie aanvragen. Wanneer u daarop klikt, komt u in een overzicht.

Klik dan op de blauwe knop Nieuwe aanvraag.

Knop Nieuwe aanvraag nadeelcompensatie

 

 

 

 

 

 

Daarna klikt u op het trechter icoon naast Regeling. Hiermee zoekt u de subsidie op.

 

 

 

 

 

 

 

Vul uw zoekopdracht in: Pelsdier


 

 

 

 

 

 

En klik daarna op Enter. U ziet nu de regeling Nadeelcompensatie pelsdierhouderij. Met de blauwe knop Nieuwe aanvraag begint u met uw aanvraag voor Nadeelcompensatie.

 

Direct nadeelcompensatie aanvragen

Na uw aanvraag

Vanaf 1 maart 2021 tot en met 30 augustus 2021 kunt u nadeelcompensatie aanvragen. U krijgt binnen 28 dagen na uw aanvraag de voorschotbeschikking. Het voorshot wordt binnen 14 dagen na de voorschotbeschikking naar u uitbetaald. Daarna krijgt u het verzoek tot vaststelling. 28 dagen na het verzoek tot vaststelling krijgt u van ons het besluit. Wij betalen uw nadeelcompensatie na het besluit op het bankrekeningnummer dat u heeft opgegeven.

Meer weten?

Meer informatie over de nadeelcompensatie leest u in de Beleidsregel in de Staatscourant.

Veelgestelde vragen

Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over de nadeelcompensatie verzameld. Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen over:

U kunt ook terecht bij de NFE en bij de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Meer informatie over nertsen en het coronavirus vindt u op de Website van de Rijksoverheid.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.