Service menu right

Natuurbeheer SVNL 2016

18-11-2020

Bent u eigenaar of erfpachter van een natuurterrein? En heeft u een certificaat natuurbeheer of heeft u dit aangevraagd? U kunt de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 elk jaar aanvragen van 15 november tot en met 31 december.

Voor deze subsidie sluit u met de provincie een beheerovereenkomst af voor 6 jaar. De provincies geven aan in welke gebieden u welke beheerpakketten mag inzetten.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor gecertificeerde eigenaren en erfpachters van natuurterreinen. U komt voor de subsidie in aanmerking als het aantal hectares grond dat u beheert, groter is dan het minimumaantal hectares dat uw provincie voor deze subsidie heeft vastgesteld.

Beheert u minder hectares grond? U kunt zich aansluiten bij een collectief voor natuurbeheer (een samenwerkingsverband van natuurbeheerders). In elke provincie zijn en worden meerdere collectieven opgericht. U kunt ook zelf een collectief oprichten. Dit collectief vraagt dan de subsidie aan.

Soorten subsidies

Met deze subsidie kunt u een vergoeding aanvragen voor het beheren van natuurterreinen en het openstellen daarvan voor publiek. Daarnaast zijn er nog een aantal subsidiemogelijkheden.

Openstellingsbijdrage

Dit is een vergoeding voor de kosten die u maakt bij het verplicht openstellen van uw terrein voor recreanten. De hoogte van deze subsidie is een vast bedrag per hectare per jaar. U kunt de openstellingsbijdrage alleen aanvragen samen met een aanvraag voor beheersubsidie.

Toeslag voor schaapskuddes

In sommige provincies krijgt u een toeslag voor natuurbeheer met schapen. U voert dit beheer met een schaapskudde die door een herder geleid wordt. U vult de oppervlakte die u hiervoor wilt gebruiken in op de aanvraag.

Toeslag voor vaarvergoeding

Sommige provincies verstrekken een toeslag voor het in stand houden van een natuurbeheertype op een natuurterrein waar u alleen met een vaartuig kunt komen. Als uw natuurterrein in zo'n gebied ligt, ontvangt u deze toeslag automatisch van ons. U hoeft daarvoor geen verzoek te doen. Kijk voor de tarieven in het openstellingsbesluit van uw provincie.

Monitoringstoeslag

U kunt ook een toeslag aanvragen voor het bewaken van de kwaliteit van het natuurbeheertype op een natuurterrein. U vindt de natuurbeheertypes waarvoor deze toeslag geldt en de tarieven in het openstellingsbesluit van uw provincie.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze subsidie zijn niet bij alle provincies gelijk. Kijk voor de voorwaarden op de website van BIJ12.

Aanvragen

U kunt de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 elk jaar aanvragen van 15 november tot en met 31 december. Hiervoor geldt het volgende:

  • U kunt alleen subsidie aanvragen als u een certificaat heeft. Of als u dit heeft aangevraagd.
  • Voor lopende aanvragen SVNL 2016 kunt u een uitbreiding indienen.
  • U moet een minimumaantal hectares grond beheren. Dit minimumaantal (de drempelwaarde) verschilt per provincie.

Voor het aanvraagformulier neemt u contact op met uw provincie. Vervolgens stuurt u het formulier naar uw provincie terug. Vraagt u subsidie aan voor Zuid-Holland, Groningen en Drenthe? Dan stuurt u het formulier naar RVO. Waar u de subsidie precies aanvraagt en hoe hoog de drempelwaarde is, ziet u op de website van BIJ12.

Na uw aanvraag

U ontvangt per brief een beslissing over uw aanvraag. Dit is een toewijs- of een afwijsbrief. Krijgt u subsidie toegewezen, dan staat in de brief hoeveel subsidie u krijgt.

Heeft u subsidie toegewezen gekregen en beheert u uw terrein volgens de voorwaarden? Dan ontvangt u jaarlijks na afloop van het beheerjaar een betaling (jaarvergoeding). Als u recht heeft op recreatiesubsidie of een toeslag, krijgt u die tegelijkertijd. De subsidietarieven staan in het openstellingsbesluit van uw provincie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.