Service menu right

Natuurbeheer SVNL 2016

Gesloten

Bent u eigenaar of erfpachter van een natuurterrein en heeft u een certificaat natuurbeheer of dit aangevraagd? Dan kunt u van 15 november tot en met 31 december de subsidie aanvragen voor de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016.

Voor deze subsidie sluit u met de provincie een 6-jarige beheerovereenkomst af. De provincies geven aan in welke gebieden, u welke beheerpakketten mag inzetten.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor gecertificeerde eigenaren en erfpachters van natuurterreinen. Wilt u (opnieuw) in aanmerking komen voor subsidie natuur- en landschapsbeheer? En beheert u minder hectares grond dan het minimale aantal hectares dat de provincie in de subsidie heeft opgenomen? Dan kunt u zich aansluiten bij een collectief voor natuurbeheer (een samenwerkingsverband van natuurbeheerders). In elke provincie zijn en worden meerdere collectieven opgericht. U kunt ook zelf een collectief oprichten.

Soorten subsidies

Met deze subsidie kunt u een vergoeding aanvragen voor het beheren van natuurterreinen en het openstellen daarvan voor publiek. Daarnaast zijn er nog een aantal subsidiemogelijkheden.

Openstellingsbijdrage

Dit is een vergoeding voor de kosten die u maakt bij het verplicht openstellen van uw terrein voor recreanten. De hoogte van deze subsidie is een vast bedrag per hectare per jaar. U kunt de openstellingsbijdrage alleen aanvragen in combinatie met een aanvraag voor beheersubsidie.

Toeslag voor schaapskuddes

In sommige provincies krijgt u een toeslag voor natuurbeheer met schapen. U voert dit beheer met een schaapskudde die door een herder geleid wordt. U vult de oppervlakte die u hiervoor wilt gebruiken in op de aanvraag.

Toeslag voor vaarvergoeding

Sommige provincies verstrekken een toeslag voor het in stand houden van een natuurbeheertype op een natuurterrein waar u alleen met een vaartuig kunt komen. Als uw natuurterrein in zo'n gebied ligt, ontvangt u deze toeslag automatisch van ons. U hoeft daarvoor geen verzoek te doen. Kijk voor de tarieven in het openstellingsbesluit van uw provincie.

Monitoringstoeslag

U kunt ook een toeslag aanvragen voor het bewaken van de kwaliteit van het natuurbeheertype op een natuurterrein. U vindt de natuurbeheertypes waarvoor deze toeslag geldt en de tarieven in het openstellingsbesluit van uw provincie.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze subsidie zijn niet bij alle provincies gelijk. Kijk voor de voorwaarden op de website van de provincie BIJ12.

Aanvragen

U kunt jaarlijks Natuurbeheer SVNL 2016 aanvragen van 15 november tot en met 31 december. Lees meer over de aanvraagprocedure en bij wie u een aanvraag indient op mijn.rvo.nl.