Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels

Tijdelijk gesloten
29-07-2020

Wilt u als collectief van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) dat er meer weide- en akkervogels blijven in het gebied? Help dan mee om de kwaliteit van de leefgebieden te verbeteren en deze beter in te richten. Voor de kosten van deze maatregelen kunt u subsidie aanvragen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Budget

Voor deze subsidie is € 3,2 miljoen beschikbaar uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling. U kunt alle kosten vergoed krijgen voor de maatregelen die u neemt voor deze subsidie. De kosten zijn minimaal € 75.000 en minder dan 1 miljoen. U maakt deze om de kwaliteit van een leefgebied te verbeteren en beter in te richten.

Voorwaarden

Om een betaling te krijgen, houdt u zich aan deze voorwaarden:

  • U vraagt de subsidie aan als collectief van het ANLb of als samenwerkingsverband daarvan.
  • U heeft een geldig certificaat collectief agrarisch natuurbeheer.
  • De investering voert u uit op of naast landbouwgronden. Deze heeft de provincie in haar natuurbeheerplan genoemd als leefgebied van het ANLb.
  • De investeringen zijn niet-productief. Dit betekent dat u geen winst maakt met uw bedrijf of een ander bedrijf.

Na uw aanvraag

Na de aanvraagperiode ordenen wij alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen. Is er niet genoeg budget om alle aanvragen met dezelfde rangschikking subsidie te geven? Dan loten wij tussen deze aanvragen.

U krijgt binnen 22 weken na het einde van de openstelling een brief met de beslissing op uw aanvraag. Hierin staat of wij uw aanvraag goedkeuren of afwijzen.

Beoordeling

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Heeft u uw aanvraag compleet en op tijd ingestuurd? Dan kijken we welke aanvragen recht hebben op het budget. Wij ordenen de aanvragen met voorwaarden.

Wij beoordelen uw aanvraag op effectiviteit, haalbaarheid en efficiëntie. Zo kijken we voor welk deel uw aanvraag voldoet aan het doel van de subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Vragen over uw aanvraag?

Wilt u bijvoorbeeld weten of u voor sommige kosten subsidie krijgt? Stuur deze vraag dan naar Weideakkervogels@rvo.nl.

Wetten en regels

Meer informatie over de wetten en regels vindt u bij hoofdstuk 4.6 in de Regeling Europese EZK en LNV-subsidies. U vindt die op de website van Overheid.nl.

Achtergrond

De subsidie Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies. De subsidie valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Subsidie in 2018

Heeft u in 2018 subsidie aangevraagd? Kijk dan op de pagina Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels 2018.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.